2019-05-21 08:29Pressmeddelande

Studie om mindfulness och prestation hos idrottare

I situationer när du som idrottareska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt? Nu finns en studie om en ny teori om hur du ska förhålla dig till ditt inre för att kunna vara ditt bästa yttre.

För att kunna prestera så bra som möjligt under stor press och nervositet är traditionell mental träning utformad för att trycka bort negativa känslor och bara försöka tänka positivt. I en ny studie har traditionell mental träning jämförts med modernare metoder baserat på en mindfulness- och acceptansbaserad intervention, kallad MAC, Mindfulness, Acceptance, Commitment. Det handlar om att i stället för att förändra att acceptera de känslor och tankar du har. Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad samt Göteborgs universitet och är finansierad av Centrum för idrottsforskning. Deltagarna i studien är idrottare på både junior och seniornivå.

- I studien jämfördes två grupper – den ena tränade utefter traditionell mental träning medan den andra tränade utefter den så kallade MAC-metoden, säger Torbjörn Josefsson, lektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad. Gruppen som använde MAC-metoden hade högre grad av emotionsreglering, självskattad idrottsspecifik mindfulness och självskattad prestation. Det faktum att de hade lättare att styra sina känslor och att deras förmåga att vara i nuet i sin idrott visar att dessa ingredienser i MAC-metoden är framgångsrika.

- Det här är en mer modern teknik som har visat sig ge en betydligt bättre effekt än när man mer traditionellt försöker slå ifrån sig negativa tankar i samband med prestationer, säger Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap. Här handlar det i stället om att acceptera nervositet och obehag vid till exempel en tävling och att det är helt ok att det är så i den situationen. Det finns ingen som dömer dig för att du känner så. Då kan du i stället lägga fokus på görande i stället för att koncentrera dig på hur du känner dig inombords. För att kunna uppnå detta bör idrottaren vara mycket dedikerad till sin sport och att beteenden och handlande ska gå i linje med idrottarens personliga värderingar för att kunna uppnå idrottsliga mål.

För mer information kontakta: 

Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet, 070-696 72 60.

Torbjörn Josefsson, lektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad, 076-339 13 97.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.