2019-06-18 07:00Pressmeddelande

Studie om de yngsta barnens inflytande i förskolan

null

Alla barn ska, enligt förskolans läroplan, ha inflytande över verksamheten som de deltar i. Även FN:s konvention om barnets rättigheter, som nästa år kommer bli lagstadgad i Sverige, beskriver att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i sammanhang som berör dem. Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar vissa förmågor hos barnet. Det kan handla om att verbalt uttrycka en åsikt, att välja bland olika alternativ samt förstå konsekvenser av dessa val. Detta riskerar att exkludera förskolebarn i åldern ett till tre år. Nu finns en studie som tittat på hur pedagoger i förskolan kan arbeta med de yngsta barnens inflytande.

Inom förskolan fokuserar pedagogerna mycket på att barnen ska lära sig att uttrycka sig genom ett verbalt språk. De yngsta barnen uttrycker sig ofta med kroppsspråk genom olika sinnesstämningar vilket en pedagog behöver  känna in för att ge barnen möjligheter att påverka verksamheten.

-Det är viktigt att pedagogerna tar utgångspunkt i det barnen gör och tonar in deras kroppsliga och sinnliga uttryck, säger Kristin Ungerberg, doktor i pedagogiskt arbete. Det handlar också om att våga släppa på den vuxna förståelsen och hänge sig mer tillsammans med barnen och det de gör.

Utforska det som barnen lockas av

Grunden i studien, för att förstå barns inflytande, är att ta reda på vad som intresserar de yngsta barnen i förskolan. Vad är det som lockar dem? Resultatet visar att barnen ofta cyklar mot olika saker som till exempel staketet eller stenkanterna. De lockas även mycket av att stå uppe på avsatsen på de höga rutschkanorna och blicka ut över rummet eller utegården. Vid dessa platser så var barnen mycket kreativa och utforskande av vad som kunde bli möjligt att göra. Resultatet visar även att pedagogerna försökte bromsa dessa aktiviteter och få barnen att göra på andra sätt.

-Detta vill jag lyfta som ett sätt att arbeta med de yngsta barnens inflytande. Det handlar om att stanna kvar i det som barnen lockas av och utforska detta tillsammans med barnen istället för att bromsa barnen för att vi vuxna kanske inte förstår eller finner dessa saker intressanta.

Läs hela avhandlingen här

För mer information kontakta:

Kristin Ungerberg, doktor i pedagogiskt arbete, 070-272 58 02.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.