2023-01-19 07:26Pressmeddelande

Studenter nöjda med sin VFU under pågående pandemi  

Anna Nordin, leg sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, filosofie doktor vid Karlstad universitet Anna Nordin, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor vid Karlstad universitet

Många studenter blev oroliga att förutsättningarna för deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, skulle förändras under covid-19-pandemin. Trots en ökad arbetsbörda och en stor mängd nya medarbetare att introducera till intensivvården visade en nyligen publicerad vetenskaplig artikel från Karlstads universitet att studenterna upplevde en god lärandemiljö trots handledarnas ansträngda arbetssituation.

I en ny studie har forskare från Karlstads universitet, i samarbete med Region Värmland, Luleå tekniska universitet och Röda Korsets Högskola, intervjuat åtta studenter som utbildade sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård under pandemin.

- Studenterna svarade att de verkligen fått utveckla sina färdigheter trots de exceptionella omständigheter som rådde och deras upplevelser var positiva, säger Anna Nordin, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet. Det är viktigt att organisationer drar lärdom av hur de fungerar i ett krisläge, för att kunna bli bättre men att de ändå kan ta med sig att studenterna var nöjda.

Forskarna antog att det skulle vara väldigt tufft att vara student under pandemin. Studien visade att studenterna var nöjda med att de fick ta eget ansvar och vårda riktigt sjuka patienter, något som gav dem möjlighet att växa med uppgiften.

Samtidigt saknade studenterna kontakten med patienternas närstående, då den kontakten inte var möjlig under pandemin. De var även oroliga för att vara en börda för handledaren och de var angelägna om att kunna bidra i patientvården. Handledarna uppfattades som kompetenta och säkra i sin profession, men studenterna kunde också känna av stress och känsla av otillräcklighet hos handledarna.

- Att studenterna utvecklas med ansvaret kan vi ta fasta på i utbildningen även framöver. När de har kommit en bit på vägen kan det vara bra att de får jobba självständigt, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och en av forskarna bakom studien.

Mer information:

Kontakt
Anna Nordin, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet.
Telefon:  073 301 6592 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer