2016-09-14 15:39Pressmeddelande

​Studenter kan bli volontärlärare vid ABF

Studenter och personal vid Karlstads universitet som vill arbeta som volontärlärare i svenska för nyanlända flyktingar, kan nu anmäla intresse till universitetet. Därefter förmedlas kontakten vidare till ABF.

Till sin hjälp kommer volontärlärarna att ha en lärobok i svenska för nyanlända som tagits fram av lärare vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.

- Det finns inget annat universitet som har ett liknande samarbete med ABF, så det är unikt, säger Jessica Eriksson, prefekt för Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet. Behovet är fortsatt stort, och det är ett enormt belönande och utvecklande arbete – och för studenterna en bra sak att ha i CV:t.

Mer information

För mer information om hur rekryteringen fungerar och bakgrunden till samarbetet, kontakta Jessica Eriksson, på jessica.eriksson@kau.se, eller 070-770 51 59.

För mer information om hur volontärlärararbetet går till, kontakta Anna Sundkvist-Kräutner, studiesamordnare på ABF, på anna.sundkvist-krautner@abf.se, eller 010-709 97 69.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.