2017-10-17 17:13Pressmeddelande

Stort intresse för socionomprogrammet vid Karlstads universitet

null

Söksiffrorna inför vårterminen 2018 visar att det finns ett stort intresse för socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Av socionomprogrammets 1741 sökande är 274 förstahandssökande, en ökning med 2,2 procent jämfört med våren 2017. 

- Vi är glada och stolta över att det finns ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig till socionom vid Karlstads universitet, säger Hans Ovall, programledare för socionomprogrammet.

Andra populära utbildningar är kompletterande pedagogisk utbildning och kandidatprogrammet i internationella affärer med 300 respektive 88 förstahandssökande. Även sjuksköterskeprogrammet är fortsatt populärt med 237 förstahandssökande.

Liten minskning
3720 personer har sökt till vårens program och fristående kurser vid Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning jämfört med våren 2017 då motsvarande siffra var 4194. En stark bidragande orsak till årets minskning är att magisterprogrammet i projektledning, vilket förra året lockade 274 förstahandssökande, inte ges inför våren 2018.

- Det är fortsatt stabilt söktryck i jämförelse med våren 2017. Flera utbildningar har bibehållit sitt höga söktryck, säger rektor Johan Sterte.

Ansökan till vårens kurser och program stängde den 16 oktober. Många utbildningar är dock fortfarande öppna för sen anmälan på www.antagning.se.

Kontakt
Söktrycket generellt, rektor Johan Sterte, telefon 070-538 35 36.
Socionomprogrammet, programledare Hans Ovall, telefon 054-700 12 19.
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Christian Tyrfelt, telefon 054-700 17 77.
Information från Universitetets- och högskolerådet, UHR samt sökstatistik finns här: http://statistik.uhr.se/

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.