2021-10-19 09:36Pressmeddelande

Stort intresse för sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet

Två kvinnliga studneter samtalar vid statyerna utomhus på Karlstads universitet

Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet ökar återigen i antal förstahandssökande. 289 personer har sökt programmet i första hand till vårterminen 2022, vilket är en ökning jämfört med förra året då 256 personer sökte.

- Det är roligt att intresset för att bli sjuksköterska fortfarande är så högt, säger Kaisa Bjuresäter, programledare för sjuksköterskeprogrammet. Det är ett mycket viktigt yrke för patienters välbefinnande och tillfrisknande, vilket inte minst har märkts under coronapandemin.

Även förskollärarprogrammet ökar mycket i antal förstahandssökande till vårterminen 2022. 291 personer har sökt till förskollärare i första hand jämfört med 240 personer till vårterminen 2021. Förutom sjuksköterskeprogrammet och förskollärarprogrammet är också socionomprogrammet en populär utbildning.

Dock minskar antalet förstahandssökande till program vid Karlstads universitet totalt sett. Inför vårterminen 2022 sökte 1551 personer i första hand. Det är en minskning med 14 procent jämfört med förra året då 1804 personer sökte program i förstahand. Minskningen beror delvis på ett ändrat utbildningsutbud.

- Vi erbjuder fortsatt populära utbildningar där efterfrågan är stor, men vi kan nu se en liten tillbakagång efter ett rekordhögt intresse under pandemin, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Kontakt:

Generella frågor, rektor Johan Sterte, 070-538 35 36

Siffror och fakta, avdelningschef Helena Pallin, 076-315 20 19


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.