2018-04-17 18:25Pressmeddelande

Stort intresse för ny lärarutbildning i höst

null

Intresset för höstens nya sätt att utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet är stort. 193 personer, varav 110 i första hand, har sökt till de 30 utbildningsplatserna på den nya utbildningen.

Det nya Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6 vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Studenten arbetar i en kommun tre dagar i veckan och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Totalt har 193 personer sökt denna utbildning och de sökande finns representerade i samtliga medverkande kommuner. 110 av dessa har sökt i första hand. Flest sökande har Lindesberg och Hammarö kommuner.

- Vi är glada över att få så många sökande till den här nya formen av grundlärarprogrammet. Upplägget med studier varvat med arbete ute i verksamheten gör att studenten får möjlighet att omgående omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Efterfrågan på behöriga lärare är stor och lärarbristen förväntas öka under kommande år. Att hitta nya former för lärarutbildning är viktigt, och jag vill särskilt lyfta fram den samverkan som finns mellan kommunerna och universitetet, något som vi fortsätter att jobba vidare med, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden.

Även det nystartade musikproduktionsprogrammet är populärt. Av totalt 82 sökande är 81 av dessa förstahandssökande.

Totalt har 29 567 personer sökt Karlstads universitets program och kurser inför hösten.

7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017. Trenden med minskade ansökningar är nationell. När ansökningstiden för att studera i höst gick ut den 16 april, kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, preliminärt räkna in 360 151 anmälningar, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med förra året.

- Vi är fortsatt ett starkt och stabilt lärosäte med många förstahandssökande. Att både våra nya och etablerade program lockar kvalificerade sökande är ett kvitto på att vi är ett bra lärosäte, säger Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör vid Karlstads universitet.

Sjuksköterskeprogrammet och Juristprogrammet fortsatt populära

Den utbildning som har flest sökande är Juristprogrammet med 3 682 sökande, varav 344 i första hand. Andra populära utbildningar är sjuksköterskeprogrammet och Civilekonomprogrammet med 309 respektive 274 förstahandssökande.

Kontakt

Söksiffror generellt, universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung, telefon 070-688 51 73 (nås kl. 19-20).

Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, dekan för lärarutbildningsnämnden, Jessica Eriksson, telefon 070-770 51 59

Siffror och fakta, utbildningshandläggare, Helena Pallin, telefon 076-315 20 19

* I år innehåller inte UHR:s officiella statistik de som sökt Specialistsjuksköterskeprogrammet (357 sökande, varav 193 förstahandssökande) vid Karlstads universitet, vilket gör att UHR:s siffror visar en minskning 5,5 procent. Sedan tidigare år visar UHR:s statistik inte heller dans- och musikutbildningarna (238 sökande, samtliga i första hand).

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.