2018-10-16 20:35Pressmeddelande

Stort intresse för magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet

null

Inför vårterminen 2019 har 257 personer sökt till magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet i första hand. Utbildningen startar åter till våren efter att ha pausat antagningen av nya studenter ett år.

- Det känns jättekul att det är så många sökande. Vi startar programmet igen för att många har hört av sig och efterfrågat programmet, säger programledaren Henrik Bergman.

Utbildningen är helt på distans, även tentor görs på distans och det verkar tilltala studenterna. Henrik Bergman bedömer att mer än hälften av de som går utbildningen nu är yrkesverksamma som arbetar med projekt inom olika branscher.

Andra populära utbildningar vid Karlstads universitet är kompletterande pedagogisk utbildning och yrkeslärarprogrammet med 225 respektive 93 förstahandssökande. Även socionomprogammet är fortsatt populärt med 245 förstahandssökande.

Fler väljer Karlstads universitet
Totalt har 3 861 personer sökt till vårterminens program och fristående kurser vid Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning med 3,8 procent sedan förra året då 3 720 personer sökte.

- Det är glädjande att fler söker till Karlstads universitet i första hand, säger rektor Johan Sterte. 

Kontakt
Generella frågor, rektor Johan Sterte, telefon 070-538 35 36.
Magisterprogrammet i projektledning, programledare Henrik Bergman, 0705-177 677. 
Siffror och fakta, enhetschef Helena Pallin, telefon 076-315 20 19.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.