2017-04-19 18:15Pressmeddelande

Stort intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet

null

8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet.

– Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar. Riket i stort minskar men vi är ett av få universitet som har högre söksiffror jämfört med tidigare år, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

Juristprogrammet som hör till Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har 640 sökande i första hand. Totalt har 4 029 personer sökt programmet.

– Vi är väldigt glada och stolta över de höga söksiffrorna. De bekräftar att satsningen på ett juristprogram var riktig och det känns bra att arbetet med lanseringen har gett resultat, säger Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära och programledare för programmet.

Många vill läsa till socionom och sjuksköterska
Andra populära utbildningar är socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet med 322 respektive 305 förstahandssökande. Även civilekonomprogrammet och förskollärarprogrammet är fortsatt populära med 293 respektive 287 förstahandssökande.

Intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik vid Karlstads universitet ligger i stort sett kvar på samma nivå som förra året. Civilingenjörsprogrammen har 163 förstahandssökande jämfört med förra höstens 161. Högskoleingenjörsprogrammen har minskat något från 205 till 187 förstahandssökande.

Kontakt
Söksiffror generellt, rektor Åsa Bergenheim, telefon 070-258 88 29.
Juristprogrammet, programledare Håkan Gustavsson, telefon 070-948 1961.
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Pallin, telefon 070-872 18 46.

*) I år innehåller inte UHR:s officiella statistik de som sökt dans- och musikutbildningar vid Karlstads universitet, vilket är 254 personer. 209 av dessa har sökt i första hand.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.