2022-04-20 15:16Pressmeddelande

Stort intresse för att utbilda sig vid Karlstads universitet

Skylt Karlstads universitetKarlstads universitet

Till den första höstterminen efter pandemin har 37 682 personer sökt till Karlstads universitet. Det står klart när ansökningssiffrorna till svenska universitet och högskolor sammanställts. Det är nästan 6500 personer fler än före pandemin.
- Om vi bortser från det exceptionella söktrycket under pandemiåren 2020 och 2021, så gör jag tolkningen att det generella intresset för högre utbildning ökat i samhället, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.

Att utbilda sig till jurist, psykolog eller socionom är fortsatt högintressant för många sett till antalet personer som sökt. Inför höstterminen 2022 har 5219 personer sökt ett program vid Karlstads universitet i första hand, det är en minskning jämfört med rekordåret 2021 då 5945 personer sökte.

- Det är glädjande att söktrycket är fortsatt högt till många av våra samhällsviktiga utbildningar, säger rektor Johan Sterte. Jag ser fram emot att ta emot våra nya studenter i augusti.

Ett program som intresset ökat för de senaste åren är IT, projektledning och affärssystem. Inför höstterminen 2022 har 1006 personer sökt programmet och antalet förstahandssökande är 172.

- Det är kul att programmet, som ges helt på distans, blivit allt populärare säger Henrik Andersson, programledare. Studenterna är generellt lite äldre än genomsnittsstudenten och programmet blir därmed en del av universitetets uppdrag att bidra till ett livslångt lärande. Studenterna finns över hela Sverige, men det går också bra att vara bosatt utomlands och fullgöra sina studier.

De populäraste utbildningarna vid Karlstads universitet

Juristprogrammet 
Antal sökande 3323 
Förstahandssökande 310

Psykologprogrammet
Antal sökande 1989 
Förstahandssökande 188

Socionomprogrammet
Antal sökande 1684
Förstahandssökande 254

Civilekonomprogrammet
Antal sökande 1534
Förstahandssökande 232

Sjuksköterskeprogrammet
Antal sökande 1363
Förstahandssökande 294

IT, projektledning och affärssystem
Antal sökande 1006
Förstahandssökande 172

Tandhygienistprogrammet
Antal sökande 955
Förstahandssökande 205

Fastighetsekonomi
Antals sökande 877
Förstahandssökande 160

Personal och arbetsliv
Antal sökande 578
Förstahandssökande 121

Kommunikation och PR
Antals sökande 572
Förstahandssökande 71

Kompletterande pedagogisk utbildning
Antal sökande 550
Förstahandssökande 129

Presskontakt
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet, tfn: 070-538 35 36
Helena Pallin, chef avdelningen för utbildningsstöd, tfn: 076-315 20 19


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.