2019-04-16 18:11Pressmeddelande

Störst intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet

null

Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning.

- Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, programledare för juristprogrammet, som är en del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Ämneslärarprogrammet har 1 295 sökande varav 342 i första hand. Det är en stor ökning som kan höra samman med den nya inriktningen mot skolans årskurs 7-9.

Andra populära och samhällsviktiga utbildningar
Psykologprogrammet, 1 909 sökande, 219 i första hand
Socionomprogrammet, 1 515 sökande, 265 i första hand
Civilekonomprogrammet, 1465 sökande, 252 i första hand
Sjuksköterskeprogrammet, 926 sökande, 263 i första hand
IT, projektledning och affärssystem, 811 sökande, 170 i första hand
Förskollärarprogrammet, 491 sökande, 166 i första hand

Det nya kandidatprogrammet i datavetenskap har 166 sökande varav 38 i första hand. Utbildningen innehåller bland annat programvarudesign, internetteknik och cybersäkerhet.

7 487 personer har sökt till Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med drygt 6 procent mot förra året då det var 7 996 personer. Totalt har 31 190 personer sökt Karlstads universitets kurser och program inför höstterminen, vilket är en ökning från 29 567 personer förra året.

- Vi har ett fortsatt bra söktryck till Karlstads universitet. Att våra nya och samhällsviktiga utbildningar har många sökande visar att vi gör ett bra jobb, säger rektor Johan Sterte.

På nationell nivå står antalet ansökningar still. När ansökningstiden för att studera i höst gick ut den 15 april, hade Universitets- och högskolerådet, UHR, 360 189 anmälningar, vilket i stort sett var lika många som året innan.


Kontakt

Söksiffror generellt, rektor Johan Sterte, telefon 070-538 35 36.
Juristprogrammet, programledare Håkan Gustafsson, telefon 0709-481 961.
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Pallin, telefon 076-315 20 19. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.