2019-04-29 11:08Pressmeddelande

Stopp för sexuella trakasserier i studentvärlden

null

Idag, måndagen den 29 april, lanseras kampanjen Not cool för att stoppa sexuella trakasserier inom studentvärlden genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Bakom kampanjen står Karlstad studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland.

- Vi studenter kan bidra till att förhindra sexuella trakasserier genom att våga se och agera. Det kan handla om att följa någon hem, föreslå en annan lek eller att säga ”stopp – så säger man inte”, säger Rebecca Hultman, vice ordförande i Karlstad studentkår med studiesocialt ansvar.

Förekommer även i studentvärlden
Sexuella trakasserier förekommer där människor finns, även i studentvärlden. Det kan studenthälsan vid Karlstads universitet vittna om.

- Vi vet att det förekommer och tror att det är vanligare vid terminsstart, då många studenter samlas, det är fester och alkohol involverat. Vi har inte gjort någon mätning men studenthälsan hör att det förekommer här, precis som i samhället i övrigt, säger Annelie Berglind, hälsopedagog vid Karlstads universitet.

Kampanjen lanseras brett i kårens, universitetets och länsstyrelsens kanaler samt kommer att visas på stadsbussarna och länsbussarna framöver. Måndagen den 29 april släpps den första av tre filmer med budskapet ”du gör skillnad”.

- Vi är först ut med att uppmärksamma sexuella trakasserier bland studenter. Det är du som åskådare som på olika enkla sätt kan göra skillnad för den som utsätts, säger Tanja Ekegren, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt
Rebecca Hultman, vice ordförande med studiesocialt ansvar, Karlstad studentkår, tfn 070-780 79 93, mejl studiesocialt@karlstadstudentkar.se

Annelie Berglind, hälsopedagog, Karlstads universitet, tfn 072-452 12 40, mejl annelie.berglind@kau.se

Isabel Persson, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Värmland, tfn 010-224 73 39, mejl isabel.persson@lansstyrelsen.se

Tanja Ekegren, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Värmland, tfn 010-224 73 26, mejl tanja.ekegren@lansstyrelsen.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.