2015-10-01 12:22Pressmeddelande

Stipendieregn på Handelshögskolans diplommiddag

null

Handelshögskolan vid Karlstads universitet uppmärksammar på årets diplommiddag, de studenter som tagit examen under året. Fredag den 2 oktober är det festligt värre på Karlstad CCC, då diplommiddagen går av stapeln med början kl.19.00. Förutom diplom till alla studenter, blir det stipendieutdelning.

För goda studentprestationer i marknadsrätt ger Sven-Axel Bergstrands marknadsrättsliga fond tillsammans med Svenska Handelsbanken (SHB) ett stipendium på 10 000 kr i. Det går till Emma Gustavsson och Julia Göransson som tillsammans skrev uppsatsen ”Varumärkesrättsliga tendenser”.

Från Swedbank och Deloitte ges två stipendier om vardera 10 000 kronor. Stipendiet för uppsatser på avancerad nivå går i år till Patrik Mäkinen för uppsatsen ”Bevisprövning vid tillämpning av korrigeringsregeln”. På kandidatnivå får två uppsatser dela på stipendiesumman 10 000 kr. De är ”Att välja produktkonfigurator i en tillverkande industri” skriven av Jennifer Nilsson i ämnet informatik samt ”Varumärkesrättsliga tendenser”, skriven av Emma Gustavsson och Julia Göransson.

En student får också ett särskilt erkännande som bästa student, vilket innebär ära, diplom och blommor. Detta tillkännages på fredagskvällens diplommiddag.

För mer information kontakta Olle Sonesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tfn 054-700 10 32 eller 073-151 04 50.

Handelshögskolan är en del av Karlstads universitet. Här studerar cirka 2000 studenter på program och kurser inom ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.  Verksamheten präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.