2019-11-04 10:05Pressmeddelande

Stärkt samverkan mellan Karlstads universitet, Arvika och Eda kommuner

Karlstads universitet, Arvika kommun och Eda kommun har kommit överens om en gemensam handlingsplan för de kommande åren, där det bland annat ingår att formulera ett samverkansavtal.

– Vi ser fram emot ett närmare samarbete med de Värmländska kommunerna och att bidra till regionens utveckling. Att göra ännu mer i Arvika och länet är ett steg i rätt riktning, säger universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung.

Arbetet har pågått sedan i våras då en gemensam workshop med ett 70-tal personer från de tre organisationerna diskuterade hur samverkan kan utvecklas. Bland aktiviteterna i handlingsplanen finns ett stärkt samarbete med Arvika Näringslivscenter, en utredning av möjligheten att genomföra barnens universitet på Musikhögskolan Ingesund och en utredning om huruvida musikhögskolan kan förlägga fler konserter till andra värmländska kommuner samt ökad tätortstrafik till Musikhögskolan Ingesund.

– Från Arvika kommuns sida ser vi fram emot en närmare samverkan med Karlstads universitet och med Ingesunds musikhögskola. Ett samarbete mellan universitetet och Arvika Näringslivscentrum är positivt för både studerande, kommunerna och företagen i västra Värmland. Ett barnens universitet ger möjlighet till kulturupplevelser för fler. Vikten av fungerande kommunikationer för elever och personal vid Ingesunds musikhögskola understryks och är en del av handlingsplanen framåt, säger Anna Wistrand, tillförordnad kommundirektör i Arvika.

Handlingsplanen har åtta aktiviteter inom fyra olika områden och sträcker sig mellan åren 2019-2021.

– För Eda kommun innebär samverkan att vi kommer närmare universitetet på alla vis, både geografiskt och mentalt. Vi behöver få fler människor att studera. Vi behöver kompetensen och även näringslivet behöver personal med utbildning. Det blir en mindre tröskel att komma över om man inte behöver resa, säger Anders Andersson, kommunchef i Eda kommun.

Kontakt
Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör vid Karlstads universitet, telefon 070-688 51 73
Anna Wikstrand, tillförordnad kommundirektör i Arvika kommun, telefon 0570-816 95
Anders Andersson, kommunchef i Eda kommun, telefon 070-302 44 14.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.