2017-04-28 14:56Pressmeddelande

Stärkt samarbete mellan Karlstads universitet och Uddeholm

null

Karlstads universitet fortsätter att stärka sitt samarbete med partners i samhället. Nyligen har en avsiktsförklaring om utbyte för studenter undertecknats med Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål.

Syftet är att gynna forskning och utbildning vid Karlstads universitet och utveckling och kompetensförsörjning för Uddeholm. Tyngdpunkten ligger på utbyte för studenter vid Karlstads universitet.

Välkommen till en pressträff där Karlstads universitet och Uddeholm berättar mer om innehållet i avsiktsförklaringen och önskade effekter av den.

Du träffar: Bo Edvardsson, vicerektor vid Karlstads universitet med särskilt ansvar för samverkan
Johnny Sjöström, verkställande direktör, Uddeholm
Tid: Tisdag 2 maj klockan 09.30
Plats: Karlstads universitet, Aulafoajén

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.