2017-05-02 10:48Pressmeddelande

​Stärkt samarbete mellan Karlstads universitet och Uddeholm

Karlstads universitet fortsätter att stärka sitt samarbete med partners i samhället. Nyligen har en avsiktsförklaring om utbyte för studenter undertecknats med Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål.

Syftet är att gynna forskning och utbildning vid Karlstads universitet och utveckling och kompetensförsörjning för Uddeholm. Tyngdpunkten ligger på utbyte för studenter vid Karlstads universitet.

- Uddeholm har delar av sin världsledande forskning och utveckling förlagd till Värmland. Företaget är en mycket intressant partner för universitetet och utvecklingen av vår utbildning och forskning, säger Bo Edvardsson, vicerektor med samverkansfokus vid Karlstads universitet.

Uddeholm har i sin tur ett kontinuerligt behov av att säkra sin kompetensförsörjning och utveckla verksamheten.

- Det är viktigt för oss att vi har ett lärosäte som lyssnar på våra behov och kan stötta oss i kompetensförsörjning och teknikutveckling, säger Johnny Sjöström, vd Uddeholm.
- Vi har vana av att ta emot studenter och forskare från Karlstads universitet, men den ömsesidiga avsiktsförklaringen förtydligar förväntningarna på hur samarbetet ska gå till. Något som gynnar både Uddeholm och universitetet.

Karlstads universitet arbetar med integrerad samverkan i både forskning och utbildning.

Det innebär i praktiken att till exempel examensarbeten, kontakter med arbetslivet och forskning ska skapas tillsammans med det omgivande samhället. På så sätt bidrar Karlstads universitet till samhällsutvecklingen samtidigt som universitets egna kompetens utvecklas i och med att studenter och medarbetares förmågor ökar.

Karlstads universitet utvecklar ständigt sin samverkan och har sedan tidigare avtal, avsiktsförklaringar och samarbeten med ett antal företag, kommuner och andra offentliga aktörer.

Presskontakt:
Bo Edvardsson, vicerektor Karlstads universitet med särskilt ansvar för samverkan, 070- 633 44 78
Robert Gustafsson, varumärkes- och kommunikationschef, Uddeholms AB, telefon: 072-547 08 04

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.