2018-06-11 10:04Pressmeddelande

Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

null

På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär.

- Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet. För att klara kraven krävs en skyddsbarriär i pappersbaserade förpackningar som till exempel för juice- eller mejeriprodukter.

Skyddsbarriär mot vatten och syre
Livsmedelsförpackningar av papper behöver en beläggning för att hindra att vatten eller syre tränger genom förpackningen och förstör livsmedlet. Vanligtvis tillverkas denna skyddsbeläggning av plast gjord av petroleumbaserade råvaror. Under fler årtionden har forskning pågått för att hitta bra ersättningsmaterial för att ersätta fossila råvaror med biobaserade material. Forskning vid Karlstads universitet har kommit fram till att en blandning av lignin från ved och stärkelse från exempelvis potatis eller majs har en potential att göra jobbet lika bra.

- I min forskning har vi använt en blandning av stärkelse och lignin för att få en skyddsbarriär som håller måttet, säger Asif Javed. För att nya material ska komma i bruk krävs att de är minst lika bra eller bättre än petroleumbaserade material. Det gäller alla aspekter som att skydda livsmedlets hållbarhet, kostnader och effektivitet vid tillverkning och transporter. Jag har även arbetet med biologiskt nedbrytbara blandningar av stärkelse och vissa petroleumbaserade makromolekyler. Dessa material tillverkas då inte till 100 procent av förnyelsebara råvaror, men har den nog så viktiga egenskapen att de bryts ner av naturen om de skulle hamna i skogar, sjöar och hav utan att lämna efter sig skadliga mikroplaster.

Goda förutsättningar för fortsatt forskning
Det används redan idag olika biobaserade alternativ vid livsmedelsförpackning, men mer forskning behövs för att på sikt helt kunna ersätta petroleumbaserade material.

- Min förhoppning ar att vi ska kunna forska vidare inom detta område, säger Asif Javed. Här i vår region finns goda förutsättningar för forskning inom fiberbaserade processer och produkter i samverkan med näringslivet. I mitt avhandlingsarbete inom Vipp forskarskola har jag har samarbetat med Billerud Korsnäs.

Stannar i Värmland
- Jag kom till Karlstads universitet 2009 från Pakistan för att göra min master, utan en tanke på att bli kvar här, säger Asif Javed. Sedan fortsatte jag med min forskarutbildning inom Vipp forskarskola, och nu har jag och min fru och dotter blivit bofasta här så det finns inte längre några planer på att flytta från Karlstad.

Forskningen har genomförts inom Vipp forskarskola vid Karlstads universitet och finansierats av företaget Billerud Korsnäs samt KK-stiftelsen. Vipp, forskarskola för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är ett samarbete mellan Karlstads universitet och ett flertal företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland.

För mer information kontakta Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet, på tel 0723 211 181 eller asif.javed@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.