2016-04-06 11:28Pressmeddelande

Speciallärarprogrammets inriktning språk-, skriv- och läsutveckling avvecklas

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har funnit brister i kvaliteten vid sin granskning av speciallärarprogrammet med specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Karlstads universitet har därför beslutat att avveckla inriktningen.


Ett omfattande åtgärdsarbete som förbättrat utbildningen har genomförts, men enligt UKÄ är detta inte tillräckligt. Fem av sex examensmål fick omdömet hög måluppfyllelse. Ett examensmål fick bristande måluppfyllelse. 
 
Bedömargruppen anser bland annat att forskningen som bedrivs vid aktuell utbildning saknar bredd. Forskningen är framförallt inriktad mot yttre villkor för elevers språk-, skriv- och läsutveckling och UKÄ saknar forskningsprojekt som är tydligt riktade mot grundläggande läs- och skrivutveckling.

UKÄ menar även att det vetenskapliga djupet i kurslitteraturen inte är tillräckligt och ställer sig tveksamma till om befintliga lärarresurser med fördjupad kompetens inom specialiseringen är tillräckligt omfattande. 

 - Fokus just nu ligger på att åtgärda brister och säkerställa att alla nuvarande studenter får del av den kunskap som bedömarna menar saknas och får en utbildning med hög kvalitet. Vi kommer att göra en ordentlig analys av situationen. Hur vi sedan går vidare beror på utfallet av analysen. Målsättningen är att Karlstads universitet fortsatt ska utbilda specialpedagogisk kompetens, säger Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Fakta speciallärarprogrammet
Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma lärare. I Karlstad finns två specialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning. Studenter på specialiseringen utvecklingsstörning berörs inte alls. Brister som påtalats finns inte i denna inriktning.

Mer information
För mer information under onsdag 6 april kontakta Björn Åstrand, dekan lärarutbildningen vid Karlstads universitet, 070 - 642 4212. För information från och med 7 april kontakta Patrik Larsson, dekan Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, 0705 - 897 897.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.