2017-09-28 08:22Pressmeddelande

​ Spännande möten med forskare i Karlstad

null

Fredagen den 29 september är det dags för den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag. På Karlstads universitet är skolklasser från Engelska skolan inbjudna till en förmiddag för att träffa forskare och få vara med på experiment. På eftermiddagen kan allmänheten träffa forskare och höra om forskning i Mitt i city med Malte Hallqvist som konferencier.

ForskarFredag handlar om att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet och visa hur spännande och vardagsnära forskning kan vara, säger Susanne Walan, projektledare ForskarFredag Karlstad.

ForskarFredag vill väcka nyfikenhet på vetenskap och sprida kunskap om hur forskning går till. Festivalen vill också öka dialogen mellan allmänhet och forskare och motverka stereotypa bilder av forskare. 2017 arrangeras aktiviteter på 30 orter i hela landet. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 300 städer i Europa samma dag, alltid den sista fredagen i september.

Alla aktiviteter under ForskarFredag är gratis, med barn och unga som en särskilt viktig målgrupp. Under förmiddagen på Karlstads universitet är nionde klasserna från Engelska skolan inbjudna att ta del av olika slags forskning. På eftermiddagen mellan kl.16.00 och 18.00 kommer några av forskarna finnas i Mitt i City där Malte Hallqvist är konfrencier och vägleder forskarna i sina berättelser om exempelvis epeigenetik, omvårdnad, kemi och datavetenskap.

ForskarFredag Karlstad arrangeras av Karlstads universitet med stöd av Ljungbergsfonden.

För mer information: Susanne Walan, projektledare ForskarFredag Karlstad, tel 054-7001261, e-post susanne.walan@kau.se

Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet, nationell samordnare ForskarFredag, 070-716 06 44, lena@v-a.se
www.forskarfredag.se

ForskarFredag arrangeras av lärosäten, science centers, kommuner, museer och regioner. Evenemangen samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Wenner-Gren Stiftelserna, Vinnova och Åforsk samt EU:sforsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Information om lokal arrangör

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.