2023-06-13 06:23Pressmeddelande

Sommarforskarlista 2023

Karlstad UniversityKarlstads universitet

Här hittar du som är journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar.

Till exempel när det gäller AI, digitaliserad vård, kärlek och relationer, sömnsvårigheter, solceller, kollektivtrafikresor, barns rörelse och läsande, miljö och klimatpolitik, matsvinn, förpackningar och beteendeförändringar.

 

Datavetenskap

AI

Arun Ramaswamy, universitetslektor i datavetenskap, med AI och maskininlärning som expertisområden. Forskningsområden: Reinforcement Learning, Multi-agent Learning, Explainable Learning, Statistical Learning Theory, Stochastic Systems and Optimization. Pratar engelska och är tillgänglig under sommaren, utom veckorna 29-31.

arunselvan.ramaswamy@kau.se

070-2241774

 

Integritet och cybersäkerhet

Meiko Jensen, universitetslektor i cybersäkerhet. Areas of expertise : privacy and data protection (e.g. on the GDPR fines against Meta currently issued) and cybersecurity (e.g. ransomware and hacking incidents). Tillgänglig under sommaren, förutom 20 juli till 4 augusti. Vill I första hand kontaktas via e-post.

meiko.jensen@kau.se

076-115 95 75

 

Kvalitetssäkring AI och programvaruutveckling

Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee, professor i datavetenskap, Area of expertise: professor in software engineering and quality assurance of AI systems. I will not be available over phone from 24 June to 1st of August. Otherwise, I will be available. Also available all time over email. 

bestoun@kau.se

072-3842141

 

Digitaliserad vård

Bilal Maqbool, doktorand i datavetenskap. My expertise includes the study and analysis of the role of software developers in creating accessible, user-friendly solutions for digital healthcare. I have also conducted research on the unique challenges faced during the development of these solutions, particularly catering to diverse user demographics such as the elderly and disabled. Tillgänglig under sommaren, förutom 1-10 juli.

bilal.maqbool@kau.se

070-430 85 32

 

Fysik

Solceller

Markus Rinio, professor i förnybar energi, leder en forskargrupp som arbetar med solceller på Karlstads universitet. Forskningen handlar om att utveckla och effektivisera nya produkter och tjänster inom energiproduktion med kiselsolceller.

markus.rinio@kau.se
073-086 51 91

 

Företagsekonomi

Tjänsteforskning

Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi, forskar om tjänstefiering och tjänstelogik inom tillverkningsindustrin. Verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och kan svara på frågor om Transformation, hållbar omställning och tjänstefiering i tillverkningsindustrin.

maria.akesson@kau.se

070-316 19 29

 

Kemiteknik

Pappersindustri

Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik, forskar om hur man ska kunna återvinna pappersfibrer fler gånger än idag, området kallas förhorning. Att kunna återanvända och cirkulera fibrer fler gånger skulle leda till stora vinster i pappers- och kartongtillverkning. Björn Sjöstrand forskar också i ett samverkansprojekt med industrin om energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

bjorn.sjostrand@kau.se
076-101 4843

 

Miljö- och energisystem

Förpackningar och matsvinn

Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, och Helén Williams, doktor i miljö- och energisystem, båda verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar om matsvinn och hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling och minskat matsvinn. 

fredrik.wikstrom@kau.se
070 699 3199

helen.williams@kau.se
073 365 5491

 

Hållbara lösningar för skogsindustriella restflöden

Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem, försöker hitta nya hållbara lösningar för skogsindustriella restflöden. Bland annat kan processavloppsvatten uppgraderas till biologiskt nedbrytbar plast eller biokol för att gödsla skogsmark. 2022 tilldelades hon Paper Province Award för sin forskning som kopplar samman akademin med näringslivet. 

maria.sandberg@kau.se

073 301 6828

 

 

Musik

Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund. 

Inom forskningsprojektet Opera Mecatronica - new digital musical instruments and robots that refine human skills and transform audience interaction, skapar Carl Unander-Scharin, tillsammans med Åsa Unander-Scharin, dansare, koreograf och regissör, nya digitala instrument och robotar för scenkonst. Grundtanken är att tillföra nya referenser och kompetenser till operakonsten, danskonsten och scenkonsten som helhet i form av interaktiva verktyg. Konstprojekten utvecklas i samarbete med Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Inom en snar framtid kan de även komma att användas i utbildnings- och rehabiliteringssyften.

Carl Unander-Scharin finns tillgänglig veckorna 33 och 34.

carl.unander-scharin@kau.se

070-541 90 59

 

 

Pedagogik

Barn och rörelse

Johan Högman, doktor i pedagogiskt arbete och lektor i idrottsvetenskap, har forskat om hur skolor och idrottsrörelsen kan samverka för att öka fysisk aktivitet hos barn i grundskolan. Johan Högman kan svara på frågor om hur man får barn i rörelse med alternativa idrottsaktiviteter.

johan.hogman@kau.se
070-456 6173

 

Granskning och styrning av skolan

Håkan Eilard, doktor i pedagogiskt arbete, forskar om styrning, ledning och granskning av skola och utbildning. Håkan Eliards forskning visar bland annat att Skolinspektionens sanktioner träffar bredvid målet. 

hakan.eilard@kau.se
070-191 4284

 

Lättläst skönlitteratur för barn och unga

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, studerar värderingar och ideologier kring lättläst skönlitteratur för barn och unga, en texttyp som ökar dramatiskt i utgivning och spridning. Hon kan svara på frågor om barns läsande, det uppkopplade klassrummet, ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning i digitala klassrum och mobiltelefoners och lärplattformars roll i undervisningen.

christina.olin-scheller@kau.se
070-315 1291

 

Svenska som andraspråk/interkultur

Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik, lektor i pedagogiskt arbete samt lärare i interkulturella studier och svenska som andraspråk. Kan svara på frågor som rör rasism, invandrare, minoriteter och svenskhet. Forskar också om postkolonial teori, kulturstudier och kritisk teori, adoptions- och migrationsforskning samt koreanologi och asienforskning. 

tobias.hubinette@kau.se

073-301 9496

 

 

Psykologi

Barns och ungas psykiska hälsa

Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi, forskar om utsatta barn och trauma hos barn och unga. Leder bland annat projektet ”Insatser för våldsutsatta barn” som prövar genomförbarheten av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

kjerstin.almqvist@kau.se

070-222 90 16

 

Sömn och sömnsvårigheter

Siri Jakobsson Störe, doktorand i psykologi, forskar bland annat om sömn och sömnsvårigheter samt elevers upplevelse av hälsa och hälsoutbildning.

siri.store@kau.se

079-334 6676 

 

Annika Norell, docent i psykologi, forskar om oro, sömn och sömnvanor hos tonåringar och vuxna. Många sover bättre på sommaren när de är lediga och kan följa sin egen rytm. Samtidigt innebär den svenska sommaren sömnstörande faktorer som varma sovrum, ljusa nätter och ökad alkoholintag. Annika Norell kan svara på frågor om sömn, sömnsvårigheter och goda sömnvanor.

annika.norell@kau.se
073-072 4082

 

Konsumentbeteende och beteendeförändringar

Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF. Han forskar om och kan svara på frågor kopplade till beteendeförändring, innovation och konsumtion samt ge psykologiska förklaringar till nya konsumentbeteenden eller beteendeförändringar.

per.kristensson@kau.se
070-974 0860

 

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, forskar om hälsa och välmående, beteendeförändringar och digitalisering. Charlotte Bäccman kan svara på frågor om beteendeförändring och digitalisering med fokus på hälsa och digitala välfärdstjänster.

charlotte.baccman@kau.se
070-434 7577

 

Hållbara transporter, kollektivtrafik och samhällsutveckling

Lars E Olsson, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar inom och leder flera projekt med fokus på kollektivtrafik, tillgänglighet, hållbarhet och vardagligt resande och kan svara på frågor om hållbara transporter, kollektivtrafik och städer samt beteendeförändringar och förståelse kring förutsättningar för förändrat resande med fokus på olika åldersgrupper, ändrade förutsättningar och effekter av pandemin etc.

lars.e.olsson@kau.se

073-301 92 91 

 

 

Sociologi

Kärlek och relationer

Emma Engdahl, professor i sociologi, som också kallas ”Kärleksprofessorn” forskar om kärlek och relationer bland annat inom kropps- och emotionssociologi: identitetsutveckling och självrealisering, intima relationer och sociala patologier. Hon har skrivit ett 50-tal böcker, artiklar, bokkapitel och essäer, bland andra böckerna ”Konsten att vara sig själv” och ”Depressiv kärlek: En social patologi.”

emma.engdahl@kau.se

076-831 88 88

 

Forskning om ålder och åldrande

Satu Heikkinen, docent i sociologi, forskar om ålder och åldrande. Hon har skrivit om bilden av de äldre samt ålderism. Ett pågående projekt berör äldres dans. Hon koordinerar den tvär- och mångvetenskapliga forskargruppen Cri-Ageing (Critical studies on age and ageing).

satu.heikkinen@kau.se

072-546 64 64

 

Statsvetenskap

Inrikespolitik

Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, forskar kring politisk styrning och politiska processer framförallt på lokal nivå. Mikael Granberg kan svara på frågor om val generellt och svensk partipolitik. Han kan också svara på frågor kring myndigheter och styrning kopplat till flera politikområden, till exempel hållbarhet, miljö, risk och klimat.

mikael.granberg@kau.se
072 305 6467

 

Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, forskar kring makt, styrning och teoretisering av politik och politisering. Malin Rönnblom kan svara på frågor om val generellt, ideologi samt den svenska partipolitiken. Hon kan också svara på frågor om AI och digitaliseringens politik samt makt och jämställdhet. Inte nåbar mellan 1 juli och 7 augusti.

malin.ronnblom@kau.se
076 114 8531

 

Digitalisering, AI och data

Michaela Padden, doktorand i statsvetenskap, forskar på digitaliseringspolitik och ”big data”. Framförallt intresserad av huruvida det nuvarande europeiska ramverket för dataskydd är tillräckligt.

michaela.padden@kau.se

054 700 25 97

 

Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap, forskar om den snabba teknikutveckling som tillåtit algoritmer, artificiell intelligens och så kallad ”big data” att användas som instrument för politisk styrning. Forskar också om marknadisering av svensk offentlig sektor med ett särskilt fokus på offentlig upphandling.

andreas.ojehag@kau.se

076-112 10 89 

Petter Falk, adjunkt i statsvetenskap, forskar om kritiska datastudier och datafiering av välfärdstjänster. Han kan svara på frågor om data, AI, digitalisering, statlig styrning och myndigheters organisering från ett förvaltningsperspektiv.

petter.falk@kau.se

076-101 60 19

 

Bistånd, miljö och klimatpolitik

David Scott, biträdande lektor i statsvetenskap, kan svara på frågor om bistånd och styrningen av biståndspolitik ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Han forskar om hur marknadisering och idéer med ursprung i managementtänkande påverkar hur samhället styrs och organiseras samt de politiska konsekvenserna av detta.

david.scott@kau.se

054-700 19 77

 

David Olsson, lektor i statsvetenskap, forskar om miljö och klimat vid Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) samt för närvarande även i det MSB-finansierade projektet Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE), där han forskar om vägar till en demokratisk, hållbar och motståndskraftig samhällsutveckling.

david.olsson@kau.se

054-700 26 46

 

Lokal- och regionalpolitik och grannländers politik

Johanna Tangnäs, doktorand i statsvetenskap, forskar på regional utveckling, demokrati och hållbarhet. 

johanna.tangnas@kau.se

054-700 28 61

 

Tomas Mitander, lektor i statsvetenskap och programledare. Kan svara på frågor om regionalpolitik och styrning av offentlig sektor.

tomas.mitander@kau.se

054-700 19 80

 

Freddy Kjellström, adjunkt i statsvetenskap, med särskilt intresse av kommunal samverkan och lokal styrning. kan svara på frågor om kommunal förvaltning, samverkan, lokal styrning, vård och omsorg och har god kännedom om norsk inrikespolitik.

freddy.kjellstrom@kau.se

076-112 75 60

 

Mette Marie Stähr Harder, lektor i statsvetenskap, kan svara på frågor om dansk politik.

mettemarie.stahrharder@kau.se

 

EU och andra EU-länder

Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap, forskar på frågor som rör EU och EU:s institutioner och kan svara på frågor om politik ur ett europeiskt perspektiv.

malin.stegmann-mccallion@kau.se

054-700 12 05

Magnus Lindh, adjunkt i statsvetenskap och programledare, forskar om frågor som rör EU och EU:s institutioner och kan svara på frågor om politik ur ett europeiskt perspektiv.

magnus.lindh@kau.se

073-028 38 53

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält