2016-12-14 09:30Pressmeddelande

​Snart får Karlstads universitet rätt att ge juristexamen

null

Karlstads universitet kan få rätt att utfärda juristexamen. Förutsättningen är att lärosätet förstärker med ytterligare två forskarutbildade lärare i juridik. Det meddelade Universitetskanslersämbetet idag, 14 december. Beslutet innebär att ett juristprogram kan komma att starta redan hösten 2017.

Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärker med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har universitetet sex månader på sig att anställa den förstärkning som krävs, annars måste man lämna in en ny ansökan till UKÄ.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Vi är inte överraskade av att UKÄ ser behov av en viss förstärkning. Rekryteringar är redan igång och vi har goda förhoppningar om att kunna anställa två personerna inom kort. Ett juristprogram är mycket efterlängtat av såväl studenter som arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Åsa Bergenheim, rektor för Karlstads universitet.

Juristprogrammet i Karlstad blir det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.Utbildningen kommer att utmärkas av den grundläggande utbildning och träning i rättsvetenskaplig metod som kännetecknar en juridisk yrkesexamen, i kombination med en arbetsmarknadsinriktad profilering.

- Vi kommer att erbjuda fyra val för profilering: affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process och skatterätt. Det gör att utbildningen möter nutida och framtida behov, samtidigt som den svarar mot studenternas intressen. Det som också blir kännetecknade för utbildningen här i Karlstad, är den praktik på fem veckor som är en del av programmet, säger Stefan Olsson, professor i finansrätt och företrädare för juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Ämnet juridik vid Karlstads universitet har utvecklats sedan 1968, då de första kurserna i handelsrätt gavs vid dåvarande högskolefilialen. Från 1996 och framåt har det varit möjligt att studera rättsvetenskap upp till kandidatnivå och 2006 erhöll ämnet rätt att utfärda filosofie magisterexamen. 2009 bildades Handelshögskolan vid Karlstads universitet med rättsvetenskap som en del och redan året därpå startade det rättsvetenskapliga programmet. Forskarutbildning i juridik inrättades vid Karlstads universitet 2015.

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng och leder till juristexamen. Det är en yrkesexamen, som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare.

För mer information kontakta: Stefan Olsson, ämnesföreträdare för juridik, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tel 054- 700 10 13 eller 073 – 638 47 97

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har cirka 2400 studenter inom ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, projektledning och statistik. Handelshögskolan startade 2009.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.