2022-09-06 05:30Pressmeddelande

Skolan behöver ledarskap med människan i fokus

Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner. För att lyckas med sitt ledarskap behöver de se förbi det snäva resultatinriktade ledarskapet och se människan. Men finns det ens tid och intresse av att bygga relationer mellan rektorer och lärare i den hektiska vardag som de lever i? En ny avhandling visar på vinsten i att lägga tid på detta för att bedriva en bra skola.

   

   -  De som jag har intervjuat beskriver situationer och handlingar i vardagen som visar på vikten av goda relationer, säger Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Det hjälper till när stressen knackar på. Det kan handla om händelser kring enstaka elever eller ett större sammanhang.  De rektorer som lyckats med detta har varit väldigt närvarande och är aktiva i den dagliga verksamheten. Det visar sig vara väl investerad tid.

 

Tillit är viktigt
Forskningsstudien handlar om rektorers ledarskap utifrån ett mellanmänskligt perspektiv där tillit ses som ett naturligt fenomen. Syftet är att bidra till en fördjupad kunskap om vad som i vardagliga situationer upplevs bidra till tillit i relationen mellan rektorer och lärare. Resultatet i avhandlingen pekar på att rektorernas hållning i olika situationer och i relationen till lärarna kan spela en stor roll.

-  Jag ville undersöka vad rektorerna gör i tillitsfulla relationer med sina lärare, men jag upptäckte att det kanske också är hur de gör, exempelvis hur de lyssnar på den andre som spelar in. De lärare som jag intervjuat berättade att deras rektorer lyssnar även med hjärtat och visar mod i sina beslut vilket utgör en stor vinst. Även om skolan har regelverk och rutiner att förhålla sig till, lyckas rektorerna med sitt ledarskap möta upp lärarens behov i stunden. Lärarna beskriver att de blir bekräftade både som professionell och som människa.

 

Vad är det för ledare som anställs inom skolan? 
Thomas Blom ställer frågan vad det är som prioriteras när rektorer anställs inom skolan idag, när så mycket handlar om effektivisering, resultat och kontroll. Studien bjuder in till samtal om ledarskap i skolan och om det finns mer mänskliga värden som bidrar till att skolor lyckas i sina uppdrag och att skapa en skola där glädje och lärande får frodas.

     - Att vara en ledare som prioriterar människan behöver inte betyda att man är en mjukis, det kräver att man har mod, är uppriktig och ärlig i sin kommunikation i olika diskussioner. Jag vill gärna att min avhandling ska ses som en konversationsstartare och spårbrytare genom att se på rektors ledarskap i ett annat ljus. Kvalitet i en skolans verksamhet visar sig inte bara i ett slutresultat, kvalitet handlar om vad vi gör och hur, här och nu, kontinuerligt och över tid. Att vi ser vägen till framgång går via människan och hur vi möter varandra i relationen och i vardagen. Vi måste ge utrymme och tid för tillit i våra relationer och organisationer.

 

    Kontakt:

    Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, 070-191 42 77.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.

Kontaktpersoner

Charlotte Gustavsson
Kommunikatör
Charlotte Gustavsson