2022-10-17 10:38Pressmeddelande

Skogsindustriavfall visar sig ha förädlingsvärden

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknikBjörn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet.

Forskning visar att egenskaper hos pappersmassa tillverkad av olika delar från en gran kan ha större förädlingsvärden än man tidigare trott. Specifika egenskaper, som till exempel styvhet och elasticitet hos pappersprodukten varierar om man som råvara använder enbart grenar eller enbart kärnvirke i pappersmassan. 

- Vi har använt en vanlig gran och delat upp den i olika fraktioner, gjort pappersmassa av granens olika delar och studerat hur detta påverkar pappersprocessen samt egenskaper hos slutprodukten, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi har sett att sådant som idag betraktas som skogindustriavfall, kan ge specifika pappersegenskaper som kan vara önskvärda för olika behov. Fibrer från grenar exempelvis kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan fibrer från lövved och barrved.

Den här forskningen kan ha betydelse för hur man tar vara på och förädlar en större andel av biomassan från skogen och hur man delar upp råvaran för att få en slutprodukt med specifika egenskaper.

- Vi vet sedan tidigare att när råvaran kommer från barr- respektive lövträd får pappersmassan olika egenskaper, säger Björn Sjöstrand. Det som vi nu upptäckt genom våra experiment, är att pappersmassa tillverkad enbart av granens grenar har egenskaper som ligger mitt emellan barr- och lövträd.

Forskningen, som är finansierad av Pro2BE och Mistra Digital Forest, genomförs i samarbete av forskare vid Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. 

Läs hela artikeln som är publicerad i Nordic Pulp & Paper Research Journal: Dewatering properties of pulps made from different parts of a Norway spruce.

För mer information kontakta Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tfn 0761 014 843 eller bjorn.sjostrand@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap