2020-11-05 08:20Pressmeddelande

Sex- och samlevnadsundervisning bör utgå ifrån tonåringars behov och intressen

null

Tonåringar har behov av kunskap om sex och relationer. I avhandlingen ”Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood” av Brian Unis, doktorand på Karlstads universitet, visar ny forskning att sex- och samlevnadsundervisning inte är anpassade efter tonåringars behov och intressen.

Brian Unis forskning belyser tonåringars sexuella utveckling och sexuella hälsa.

-Det är viktigt att stärka det hälsosamma, målet är sexuell hälsa och sexuellt välbefinnande, säger Brian Unis.

Trots allt låga nivåer av riskbeteenden

Resultaten i avhandlingen visar att tonåringar hade låga nivåer av sexuellt riskbeteenden. Tonåringars behov av kunskap och stöd relaterad till sexualitet och relationer är i ständig förändring utifrån sin egen utveckling, vilket sker genom lärande, erfarenhet och interaktioner med andra. Tonåringar rapporterade att de har behov av kunskap om sex och relationer. Detta tas inte alltid upp utifrån tonåringarnas perspektiv och intressen i sex- och samlevnadsundervisning,.

Avhandlingen visar att sex- och samlevnadsundervisning måste i mycket högre grad utgå ifrån tonåringars behov och intressen. Undervisning och stöd till tonåringar måste ta hänsyn till tonåringens ålder, mognad och kön. Samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer som arbetar mot tonåringars sexuella hälsa.

-Det resultat jag kommit fram till är viktigt för skolsköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor allmänt och annan hälsopersonal.

Aktuellt ämne
Det pågår en debatt om behov av att förbättra sex- och samlevnadsundervisning och det har beslutats i riksdagen om att införa ämnet sex och relationer i alla lärarutbildningar. Det har uppmärksammats från ungdomsmottagningar om unga kvinnor med skador i underlivet efter hårt sex, vilket har lett till en förnyad debatt om pornografins roll i sexuella beteenden.

-Vuxna sviker ofta tonåringar som är utlämnade åt sig själva för att utveckla sin sexualitet och identitet, säger Brian Unis. Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och problem relaterade till sexualitet.

Kontakt

Brian Unis, doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper
Telefon: 076-1182673, eller 054 700 2269

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg