2015-04-29 09:46Pressmeddelande

Seminarium om våldsbejakande extremism

null

I Sverige och i övriga Europa har extremismen ökat alltmer och påverkar olika delar av samhället. En färsk kartläggning av behovet av en avhopparverksamhet från FoU Välfärd Värmland, visar på stora kunskapsluckor inom området. Torsdagen den 28 maj anordnas därför en konferens om våldsbejakande extremism.

På konferensen talar bland andra Daniel Norlander, som arbetar inom kommittén Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism under ledning av Mona Sahlin. Kommitténs uppdrag är att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering samt förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Mona Sahlin utsågs i juli 2014 till Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Peder Hyllengren, lektor och forskare vid Försvarshögskolan, deltar och pratar om islamistisk extremism. Han har under flera år forskat om extremism med särskilt fokus på IS. Han har även följt ökningen av antalet som reser till Syrien för att kriga för IS, från cirka 500 européer 2012 till de senaste siffrorna som pekar mot cirka 5000 personer.

Under konferensen presenteras den kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet, som FoU Välfärd Värmland genomfört.

På seminariet talar även författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius, som i maj kommer ut med sin nästa bok om högerpopulism i Europa: ”Vi säger vad du tänker”. Hennes första bok i ämnet, ”Extremhögern” kom ut 1991. Den boken skrev hon tillsammans med Stieg Larsson, senare mer känd som romanförfattare och grundare av tidningen Expo. En stor del av sin tid ägnar hon åt migrantarbetares rättigheter och globaliseringsfrågor, rättigheter i arbetslivet, skolan och äldres rättigheter.

Konferensen Våldsbejakande extremism anordnas av FoU Välfärd Värmland tillsammans med Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland. Den vänder sig främst till anställda inom socialtjänsten, skolan, förtroendevalda, ideella organisationer, övriga samverkansparter och studenter.

Programmet startar kl. 9.30 och avslutas kl.16.00 och hålls i Aula Magna, Karlstads universitet. Medierna hälsas välkomna.

Program och länk till anmälan

För mer information kontakta:
Beatrice Högå, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, tel: 072-250 28 97, e-post: beatrice.hoga@bfciv.se
Birgit Häger, föreståndare för FoU Välfärd Värmland, tel: 054-700 18 55 eller 072-375 94 07, e-post: birgit.hager@kau.se

FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet. Uppdraget är att bidra till en kunskapsutveckling av socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter. Huvudmän är Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.