2018-04-26 08:45Pressmeddelande

Samarbetsavtal med japanskt universitet ger ny matematikutbildning

null

I höstas fick Adrian Muntean, professor i matematik, tillsammans med Kanazawa University i Japan 743 678 kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Ett projekt som ska ge matematikstudenter en dubbel kandidatexamen från Karlstads universitet och Kanazawa University. Nu har ett första samarbetsavtal skrivits under och utbildningen som kommer att ha inriktningen beräkningsmatematik har som mål att starta hösten 2019.

- Vårt arbete är att utbilda studenter så att de är bra rustade när de tar sin examen och vi ser nu att efterfrågan på personer med höga kunskaper inom beräkningsmatematik ökar, förklarar Adrian Muntean, professor i matematik på Karlstads universitet. Kanazawa Univeristy är experter inom området och vi är därför otroligt glada över samarbetsavtalet med dem.

Samarbetet syftar också till att stärka universitetet, matematikutbildningen och det akademiska nätverket.

- Japan har en lång historia inom vetenskap och matematik. Samarbetsavtalet möjliggör att vi på ett enklare sätt kan ta del av deras erfarenheter och kunskaper samtidigt som vi delar med oss av våra.

Dator som verktyg
En dubbelexamen innebär att studenterna på programmen gör kortare utbyten under utbildningen samt ett utbytesår för att få en större bredd i utbildningen. Även undervisande lärare kommer att agera som gästlärare på respektive universitet. Studenten tar också del av landets kultur och företagsindustri samtidigt som hen blir attraktivare på arbetsmarknaden.

- Ett stort fokus kommer att ligga på datorn som verktyg för att lösa fysiska problem genom matematiska modeller. Efter avslutad examen kan studenten få arbete som till exempel finansanalytiker, programmerare, mjukvaruingenjör eller systemanalytiker.

Matematikstudenter från de två universiteten kan redan nu göra utbyten mellan lärosätena. Först ut var Kazunori Matsui, från Kanazawa University, i februari, då han presenterade sin kandidatexamen.

För mer information kontakta:
Adrian Muntean, professor i matematik vid Karlstads universitet, 070-617 85 85 eller adrian.muntean@karlstad.se 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.