2018-10-01 09:44Pressmeddelande

Säkrare användning av kemikalier tack vare SELMA-studien

null

SELMA-studien vid Karlstads universitet är viktig för det EU-finansierade EDC-MixRisk projektet som undersöker gravida kvinnors exponering för blandningar av misstänkt hormonstörande kemikalier och vilken betydelse detta har för barns hälsa och utveckling.

Hormonstörande ämnen är kemikalier som misstänks kunna störa vårt hormonella system, och påverka könsutveckling, cancer, fetma och neurokognitiv utveckling.  Kemikalier finns i vanliga produkter såsom golvmattor av mjukgjord PVC, plastflaskor, leksaker, kosmetika, elektronik, textilier och rester av bekämpningsmedel i livsmedel.

- Vi har i ett första steg identifierat kemikalieblandningar i de gravida kvinnornas urin och blod och hur de hänger ihop med hälsan hos deras barn, förklarar Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, projektledare för SELMA-studien, och ledare för den epidemiologiska delen i EDC-MixRisk. Dessa kemikalieblandningar har sedan testats i cell- och djurmodeller för att lära oss mer om vilka biologiska mekanismer som kan förklara det vi ser i epidemiologiska studier. EDC-MixRisk projektet med underlag från SELMA-studien understryker nu behovet av ta itu med effekterna av kemikalieblandningar. Detta eftersom nästan all riskvärdering av kemikalier bygger på att testa en kemikalie i taget vilket därmed kan innebära att riskerna underskattas.

- Vi såg tydliga effekter på beteende, metabolism och utveckling i cell- och djurmodellerna, säger Joëlle Rüegg, docent vid Karolinska Institutet, och vice projektledare för EDC-MixRisk. Vi måste intensifiera våra ansträngningar för att öka förståelsen och viktigast av allt, att vidta lämpliga metoder och strategier för att minska skador och risker för människors hälsa och miljön från dessa blandningar av kemikalier.

EDC-MixRisk har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram. Det har nyligen lyfts fram som ett framgångsrikt projekt bland EU-finansierade forskningsprojekt.

Titta på en kort video om EDC-MixRisk Project här.

Mediekontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstad universitet
carl-gustaf.bornehag@kau.se, Tel: +46 70 586 6565

Vidare information

Om EDC-MixRisk: Projektet fokuserar på effekterna av blandningar av hormonstörande kemikalier på barn - med det slutliga målet att främja en säkrare användning av kemikalier.

Fullständigt namn: ”Att integrera Epidemiology and Experimental Biology att förbättra riskbedömning av exponering för blandningar av hormonstörande föreningar - EDC-MixRisk”

Projektperiod: från 2015/05/01 till 2019/05/01

Finansiering: EG-bidrag EUR 6 223 330, Grant avtal nr 634.880

Hemsida: http://edcmixrisk.ki.se/

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.