2022-10-04 06:19Pressmeddelande

Så ska campus vid Karlstads universitet utvecklas fram till 2040

Campusplan 2040Campusplan 2040

Karlstads universitet och Akademiska Hus presenterar nu en vision för universitetsområdets framtida utveckling. Campusplanen blir ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2040. Målsättningen är att skapa ett hållbart och levande campus där man trivs, ett universitetsområde som knyts närmare staden och möjliggör ökad samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv.

– Campusplan 2040 är ett visionsdokument som visar den långsiktiga färdriktningen för utveckling av Karlstads universitets fysiska miljöer. Visionen är innovativa och hållbara campusmiljöer med samverkan i fokus, där en öppen atmosfär möter världen och där attraktiva miljöer stimulerar till kreativitet och samarbete, säger Olle Lilliestierna, campuschef på Karlstads universitet.

Huvuddragen i campusplanen beskriver hur campus ska fortsätta utvecklas i samverkan med omgivningen och där långsiktig hållbarhet alltid ska prioriteras i utveckling av campusmiljön. Här ryms förslag på hur den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och platser med studentlivet i fokus, däribland mysiga hängställen, ett varierat utbud av mat, lättillgängliga studiemiljöer samt ytor för spontanaktiviteter som till exempel idrott. Planen innehåller också förslag på ett brett utbud av nya mötesplatser som för näringslivet närmare akademin och möjliggör etableringar på campus av företag och verksamheter i olika storlekar som bidrar till att stärka universitetets fokusområden och att nya samarbeten uppstår. 

– I tider av postpandemi och snabb digital utveckling med ökade möjligheter till arbete och studier på distans, spelar campus som plats och det fysiska mötet en viktig roll, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus. Med den nya campusplanen för Karlstads universitet visar vi vår gemensamma ambition för universitetsområdet och hur vi tillsammans ska skapa ett än mer attraktivt campus som lever i symbios med sitt närområde. För att göra det med hållbarhet som ledstjärna handlar det främst om att uppgradera och omarbeta de byggnader som finns snarare än att bygga nytt.

En levande plats där fler vill vara 

En målsättning i planen är att göra campus mer levande och att öppna upp platsen för fler grupper av människor under hela dygnet. Detta vill universitetet och Akademiska Hus förverkliga genom att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur, service, bostäder och att stärka kommunikationen till och från campus. 

– Konkurrensen mellan universiteten har ökat och för Karlstads universitet är en viktig del i varumärket den fysiska miljön på våra campus, säger Olle Lilliestierna. Arkitektur, inredning, funktioner och utemiljö måste hänga ihop och skapa en helhet för att vara attraktiv och konkurrenskraftig. Närheten till natur och kultur ska också synas tydligt på campusområdena. Den fortsatta utvecklingen av Karlstads universitet handlar till stor del om att förändra och utveckla det som redan finns och fortsätta skapa attraktiva och hållbara campusmiljöer. 

Fakta Campusplan 2040 

Universitetet består av två campus och en mindre lokal för studier inne i centrala Karlstad. Campus Ingesund ligger omslutet av vatten med utsikt över Kyrkviken in mot Arvika. Det som främst utmärker Campus Karlstad är de korta avstånden. Alla byggnader ligger inom 250 meters radie från huvudingången i biblioteksbyggnaden.

 Campusplanen övergripande syfte är att kartlägga lärosätets verksamhetsbehov och utvecklingsönskemål samt att granska förutsättningarna för en hållbar utveckling fram till 2040.

Planen är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan Karlstads universitet och Akademiska Hus. Arvika Fastighets AB, som äger universitetets lokaler i Arvika, har också deltagit i arbetet.

Läs mer om Campusplan 2040 här.

För mer information kontakta:
Olle Lillienstierna, campuschef, Karlstads universitet
0734-60 65 55 eller olle.lilliestierna@kau.se 

Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef, Akademiska Hus
0703-64 91 34 eller pontus.isaksson@akademiskahus.se

Malin Ferm, presschef Akademiska Hus
0706-16 24 18 eller malin.ferm@akademiskahus.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap