2017-03-28 09:27Pressmeddelande

Så påverkas du av din middagsdejt

null

Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat. Män blir istället mer benägna att köpa dyr mat och dryck. Detta visar en ny studie av Tobias Otterbring vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

– Vid köpsituationer påverkas vi av många olika faktorer, ofta utan att vi ens själva är medvetna om det. I den här studien ville jag undersöka hur närvaron av fysiskt attraktiva personer påverkar vilka menyval vi är villiga att spendera pengar på och om det finns några könsspecifika skillnader, säger Tobias Otterbring, forskarstuderande i psykologi.

Kvinnor köper hälsosamt och män spenderar mer på lyx
I studien fick manliga och kvinnliga deltagare se helkroppsbilder av attraktiva eller mindre attraktiva personer av det motsatta könet. Därefter fick de berätta hur mycket pengar de var villiga att spendera på olika typer av mat och dryck.

Kvinnor som exponerades för attraktiva män var mer villiga att spendera pengar på hälsosam mat. Män som fick se attraktiva kvinnor var istället mer motiverade att köpa dyr mat och dryck.

Resultaten förklarar Tobias Otterbring utifrån evolutionspsykologiska teorier om människors partnerpreferenser. Forskning visar att män, mer än kvinnor, värdesätter en potentiell partners hälsa och skönhet. Kvinnor, mer än män, värdesätter en potentiell partners status och ekonomiska tillgångar.

– Slutsatsen av studien är att attraktiva personer av det motsatta könet triggar ett konsumtionsmönster som speglar människors partnerpreferenser. Ur ett marknadsföringsperspektiv indikerar resultaten att attraktiva män, exempelvis servicepersonal eller ”heta hunkar” i reklam, kan öka kvinnors benägenhet att konsumera produkter associerade med hälsa och skönhet. Attraktiva kvinnor tycks aktivera mäns benägenhet att konsumera för att imponera, säger Tobias Otterbring.

Kontakt
Tobias Otterbring, forskarstuderande i psykologi, CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, 054-700 25 93, 072-536 65 00, tobias.otterbring@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentrum med fokus på värdeskapande genom tjänster. Centret bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.