2020-09-15 08:49Pressmeddelande

Rusning i rankning för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

null

Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76-100.

Rankninglistor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet. Att ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) har hamnat i spannet 76-100 (tvåa i Sverige, fyra i Norden och på plats 21 i Europa) är en fjäder i hatten för Karlstads universitet i allmänhet och MKV i synnerhet.

- Det är först och främst ett kvitto på att vi har jobbat med rätt saker under många år, säger Michael Karlsson, ämnesföreträdare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation.

- Vårt mål har varit att bli publicerade i rätt tidskrifter och att aktivt bjuda in gästforskare och det har vi lyckats bra med trots att vi är ett litet ämne på ett litet lärosäte. Vi hade ingen aning om att det skulle bli så här bra, men det känns ju naturligtvis väldigt roligt.

Vilka faktorer har spelat roll i det här lyckade arbetssättet?

- Våra gästforskare brukar säga att vi har en väldigt bra kultur på ämnet, säger Michael Karlsson. Vi har en tillåtande kultur med många samtal och samarbeten. 

- En annan är att vi använder oss av work in progress-seminarier där vi tillsammans arbetar med texter för att de ska bli accepterade till konferenser och tidskrifter samt att många av oss är aktiva i arbetet med forskningsansökningar vilket drar in pengar till Karlstads universitet. Allt detta sammantaget gör ämnet mer attraktivt vilket vi kan se i ansökningssiffrorna till våra tjänster. I våras hade vi exempelvis 57 sökande till en doktorandtjänst. Tidigare har det varit max 20 som sökt. För tio år sedan var det under tio som sökte våra lektorat, idag är det över 25 kvalificerade som söker. Det känns bra.

Vilka forskningsfält utmärker sig?

- Det går inte att utläsa utifrån undersökningen, men vi har en mycket stark journalistikforskning samt Geomedia som lockar stort intresse. Mobilitet och olika mediala apparater och uttryck impregnerar vardagen för många. Speciellt bland yngre som idag har en skärm med sig överallt. Vår forskning ligger i tiden.

Mer information:
Michael Karlsson
michael.karlsson@kau.se
054-7001477

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.