2020-12-14 12:54Pressmeddelande

Resvanor och viktiga händelser i livet fokus för ny studie

Porträtt på Lars E. Olsson Lars E. Olsson, professor i psykologi vid CTF. Foto: Öyvind Lund.

Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för förändrade resvanor? I en ny studie vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska forskare undersöka hur viktiga händelser i livet påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande.

- Att bli myndig, ta körkort, flytta hemifrån, bilda familj eller bryta upp, byta arbete eller gå i pension är viktiga händelser i livet. Den övergripande frågan vi ställer oss är hur resvanor förändras när livet förändras. Detta för att vi vill förstå människors möjlighet och motivation till att resa hållbart, säger Lars E Olsson, professor i psykologi vid CTF.

Han kommer att driva projektet de kommande fyra åren tillsammans med Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Forskarna ska studera livshändelser och andra psykologiska faktorer i olika generationer för att identifiera vad som påverkar ett hållbart och resurseffektivt resande. Viktiga faktorer kommer att jämföras mellan generationer för att se om det finns lärdomar att dra från en generation till en annan.

Fokus på generation Z
Unga vuxna i åldern 18 - 23 år kommer särskilt att fokuseras. Denna grupp har i dag, generellt sett, hållbara resvanor och forskarna vill se hur dessa kan bevaras över tid. Kanske kan yngre generationer lära och dra nytta av hur äldre förändrat sitt resande vid avgörande livshändelser.

- Förändrade eller bibehållna resvanor bland unga vuxna kan resultera i en minskad bilanvändning med så mycket som 35 procent under den kommande tjugoårsperioden, säger Lars E. Olsson. Ökad kunskap om hur unga tänker och ser på sina vardagsresor är viktigt för framtiden och kan hjälpa oss till en snabbare och mer hållbar omställning av vårt vardagliga resande.

Resultat från projektet har betydelse för en snabbare omställning till ett hållbart och energieffektivt resande och kan användas i syfte att utveckla stödjande strukturer och förbättrad kommunikation för hållbart resande i olika skeenden i livet.

Projektet "Livshändelser och energieffektivt resande över generationer” har en budget på 4,8 miljoner kronor och genomförs inom ramen för Energimyndighetens program ”Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem”.

För mer information, kontakta: 
Lars E. Olsson, professor i psykologi, 0708-968252, lars.e.olsson@kau.seOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap