2015-06-15 07:15Pressmeddelande

Rektorsutbildningen firar 40 år med rikskonferens i Karlstad

null

Den 15-16 juni samlas landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år.  Tema för konferensen är verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är en av talarna och hon kommer att ge sin syn på läget i den svenska skolan. 

Allt fler intressenter ställer krav på förändring och förbättring mot bakgrund av senare års nationella och internationella undersökningar av elevprestationer, lärares undervisning och skolledares förmåga att leda verksamhet mot högre måluppfyllelse. Rektorsprogrammet är en utbildningsinsats bland många som införts med skolförbättrande förhoppningar och förväntningar. Genom rektorsprogrammet ska skolledares förmåga att höja kvalitet och förbättra resultat tillsammans med medarbetare stärkas.

Under rikskonferensen samlas ett hundratal rektorsutbildare för att diskutera hur utbildningen kan ge förutsättningar för skolledares verksamhetsutveckling och hur utbildningens kurser enskilt och tillsammans kan medverka till att utveckla skolledares kunskaper och förmågor för att leda, organisera och utveckla pedagogisk verksamhet.

Under måndagen uppmärksammas utbildningens 40-års jubileum med samtal och reflektioner om erfarenheter. Samtalet genomförs av professor emeritus Mats Ekholm, Karlstads universitet och Skolverkets projektledare Kristina Englund och Lena Högback Nimhed.

På tisdagsmorgonen presenterar professor Olof Johansson, Umeå universitet, utredningen "Rektor och styrkedjan" (SOU 2015:22) som handlar om rektors arbetssituation och roll i det svenska skolsystemet.  

Efter lunch på tisdagen talar Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om läget i den svenska skolan. Anna Ekström leder den nyligen presenterade skolkommissionen som ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden för att höja kunskapsresultat, förbättra kvalitet i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan.

Program med tider bifogas pressmeddelandet.
Rikskonferensen genomförs på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A-F, Karlstad

Rektorsprogrammet finns på Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet. Dessutom fullföljs påbörjade utbildningar till och med 2018 vid Linnéuniversitetet samt Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan.

För mer information kontakta:

Anders Arnqvist, utbildningschef och vetenskaplig ledare, Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel. 0702-177 499, anders.arnqvist@kau.se

Madeleine Nilsén, GD/ÖD-sekreterare, Skolverket, Verksledningen, tel. 0733-773 476, 08-527 334 76

Bilden: Jimmy Fagrell, rektor från Stockholm som genomgår rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. Fotograf: Öivind Lund

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. Rektorsutbildningen är uppdragsutbildning som genomförs inom ramen för Karlstads universitets uppdrags AB:s verksamhet. Uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.