2022-05-10 08:00Pressmeddelande

Rektorsrekrytering och ny ordförande till styrelsen för Karlstads universitet

Porträtt av rektor Johan SterteRektor Johan Sterte

Rektor Johan Sterte avslutar sin tid som rektor vid Karlstads universitet när hans förordnande löper ut den 31 augusti 2023. Med anledning av det väljer nuvarande ordförande för Karlstads universitets styrelse, Karin Johansson att avsluta sitt uppdrag. Det gör hon i juni i år för att en ny styrelseordförande ska kunna rekrytera en rektor. Pam Fredman blir ny ordförande och Victoria Svanberg börjar som ledamot i styrelsen för Karlstads universitet.

Om ungefär ett och ett halvt år, den 31 augusti 2023, har Johan Sterte tjänstgjort sin period på sex år som rektor för Karlstads universitet. Johan Sterte avslutar då sin tid som rektor och en rekryteringsprocess för att hitta en ny rektor inleds inom kort.

– Jag väljer att avsluta när mitt förordnande som rektor löper ut. Dit är det dock nästan ett och ett halvt år och jag ser fram emot att få fortsätta utveckla universitetet tillsammans med medarbetare och studenter fram till dess, säger Johan Sterte. Det ska också bli spännande att jobba med Pam Fredman som blir ny ordförande och med Victoria Svanberg som vi får in i vår styrelse.   

Karin Johansson, har varit ordförande för Karlstads universitets styrelse i sex år.

– Jag väljer att kliva av ett år i förväg för att vi nu ska sätta igång en nyrekrytering av rektor, säger Karin Johansson. Jag har suttit i styrelsen i sex år och det blir naturligt att min efterträdare rekryterar en ny rektor till Karlstads universitet.

Pam Fredman är ledamot i styrelsen och tar över som ordförande från och med den 30 juni 2022. Hon är professor i neurokemi och har tidigare varit rektor vid Göteborgs universitet.

– Jag känner mig hedrad över att ha fått förtroendet som styrelsens ordförande och ser fram emot att med styrelsen och ledningen få arbeta med Karlstads universitets utveckling, säger Pam Fredman. Ett av styrelsens viktigaste uppdrag för universitetets framtid är att rekrytera en ny rektor och jag ser fram emot att leda det arbetet, samtidigt som jag har glädjen att få jobba med Johan Sterte under hans återstående tid på universitetet. Jag vill även tacka Karin Johansson för hennes tid som styrelseordförande.

Victoria Svanberg har valts in i styrelsen och börjar som ledamot den 30 juni 2022. Victoria Svanberg är ordförande i Tidningsutgivarna och även ordförande i NWT Media och ledamot i Anderstiftelsen, som främjar forskning och utbildning inom medieområdet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.