2016-09-13 09:00Pressmeddelande

Rekordmånga vill bli mattelärare

null

Karlstads universitet har haft ett av landets bästa söktryck till ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik. Vid terminsstart var 48 personer registrerade på utbildningen, mot 35 studenter föregående år. Det är en ökning med 37 procent i jämförelse med föregående årskull.

– Vi är överraskade och väldigt glada. Intresset har varit jättestort och vi har tagit emot många fler än väntat. Det märks i klassrummet och det är kul, säger Eva Mossberg, lektor i matematik och lärare på ämneslärarprogrammet.

Lärarbristen på skolorna runt om i länet och landet har under en längre period varit mycket stor, inte minst inom de naturvetenskapliga ämnena. Det är svårare än någonsin att rekrytera lärare, kanske särskilt nu när ännu fler mattetimmar ska pressas in i scheman enligt förslag till en ny stadieindelad timplan. Att rektorer slåss om behörig personal speglas väl i höstens antagningsstatistik från lärarutbildningen på Karlstads universitet. Fler personer än någonsin har sökt och antagits till ämneslärarprogrammet på gymnasienivå, där matematik nu är det största ämnet.

– Vi har alltid haft ett ganska bra söktryck genom alla år, men den här gången slår vi rekord. Det beror nog delvis på att arbetsmarknaden är omättad och då är man som student i princip garanterad jobb efter examen. Sen står sig Karlstads universitet väldigt bra kvalitetsmässigt nationellt. Vår lärarutbildning är populär, säger Eva.

Totalt har 822 personer antagits till lärarutbildningen höstterminen 2016. Av dem är 252 studenter registrerade på ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet.

För mer detaljerad statistik och ytterligare information kontakta Anders Forsell, programledare för Ämneslärarprogrammet på lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
anders.forsell@kau.se eller telefonnummer 0735 943621

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.