2020-07-09 13:08Pressmeddelande

Rekordmånga antagna till Karlstads universitet

null

Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på knappt 10 procent jämfört med hösten 2019.

Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program. De populäraste programmen är Juristprogrammet med 150 antagna och 2430 som reserver, Psykologprogrammet där 46 är antagna och 1691 reservplacerade samt Socionomprogrammet med 63 antagna och 900 reserver. Till Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 530 är placerade som reserver.

I höst startar åter tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Intresset har varit stort och 60 antas till programmets första omgång och har 393 reserver. Civilingenjörsprogrammet med dess olika inriktningar fortsätter att öka och antar 358 personer inför hösten 2020, jämfört med 316 förra året.

- Det är glädjande att vi kan anta fler studenter till många samhällsviktiga yrken. Karlstads universitet är en del av lösningen för att samhället ska ta sig igenom coronakrisen, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelade idag 306 953 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2019 är det en ökning med 27 589 personer eller nästan 10 procent. Andra urvalet kommer 30 juli 2020.

För mer information kontakta: 

Helena Pallin, avdelningschef för utbildningsstöd vid Karlstads universitet , tel: 076-315 20 19 eller helena.pallin@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.