2016-09-16 08:13Pressmeddelande

Regeringsuppdrag för att skapa en bättre skola

Björn Åstrand ska hjälpa regeringen att skapa en bättre skola. Han är dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda hur lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan få bättre förutsättningar för sina viktiga uppdrag.

– Vi har två övergripande problem inom skolan i dag. Sjunkande skolresultat inom flera områden och en stor brist på lärare, säger Björn Åstrand. Jag är själv lärare och de här frågorna berör mig djupt. Det är ett besvärande problem att yrken inom skolvärlden inte är tillräckligt attraktiva. En målsättning är därför att utveckla skola och förskola just genom att öka skolprofessionernas attraktivitet.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och resultaten i de internationella kunskaps-mätningarna har tydligt försämrats, både över tid och i jämförelse med omvärlden. Utvecklingen har pågått under lång tid, men har accelererat under de senaste åren. Tillsammans med medarbetare i utredningen kommer Björn Åstrand exempelvis se över legitimations- och behörighetsregler, karriärvägsreformen samt lärare och rektorers administrativa arbetsbörda.

– I uppdraget finns också frågan om hur nyutbildade lärares och förskollärares introduktionsår bör se ut vilket förstås ligger en lärarutbildare varmt om hjärtat.

Sammantaget handlar uppdraget i hög grad om hur man skapar förutsättningar för fler och skickligare lärare.

– För enskilda individer och för det svenska samhället är skolgången, skolan och mötet med lärarna och lärarnas förmåga att undervisa det viktigaste vi har. Det är också motivationen för det här arbetet och jag hoppas att vi kan lämna ett starkt bidrag till att lyfta nivån.

Uppdraget delredovisas den 1 juni 2017. Slutredovisningen sker den 1 december 2017.

För mer information kontakta:
Björn Åstrand, dekan vid lärarutbildningen, Karlstads universitet.
Telefon: 070 – 642 42 12

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.