2018-05-17 09:17Pressmeddelande

Rättelse: Centrum för klimat och säkerhets 10-års jubileum är den 17 maj

I juni 2008 invigdes CCS, Centrum för klimat och säkerhet, ett kunskapscentrum vid Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av klimatrelaterade risker genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt och genom samverkan med en bred målgrupp. I år fyller de tio år och det uppmärksammas  den 17 maj i Pedagogisk verkstad, hus 21 tillsammans med de samarbetspartners de har haft genom åren.

Sedan 1990-talet har medvetenheten om klimatförändringar och dess risker ökat i samhället. Under mitten av 2000-talet kom insikten att samhället behöver anpassas till ökande klimatrisker med både räddningsresurser och skadeförebyggande åtgärder. Det var i den kontexten CCS bildades.

Tio år senare är medvetenheten om behovet av hantering av klimatrisker betydande. Trots detta skjuts ofta både de åtgärder som minskar samhällets påverkan på klimatet och de åtgärder som minskar klimatets påverkan av samhället på framtiden.

- Insikten om hur klimatförändringen ökar riskerna i samhället är viktigt. För att kunna bygga ett säkert och hållbart samhälle behöver frågan sättas i perspektiv som inkluderar hela samhällsutvecklingen, säger Mikael Granberg, CCS föreståndare.

Hur kommer samhällets utveckling och framtida forskning mötas? CCS vill fortsätta spela en roll som kunskapsbyggare och -förmedlare genom att öka förståelsen för klimatrelaterade risker.

Här är tiderna och programpunkterna för den 17 maj i Pedagogisk verkstad, hus 21:

12:00 lunchmingel i utställningen i pedagogisk verkstad, hus 21

12:45-15:00 program med presentationer, tal, underhållning och släpp av CCS historiska skrift.

  • Pär Holmgren, Naturskadespecialist Länsförsäkringar AB, "Ett nationellt perspektiv på klimatrelaterade risker och klimatanpassning"
  • Giuliano di Baldassarre, Uppsala universitet "The researchers perspective – a research framework for disaster risk reduction"
  • Mikael Granberg, föreståndare för CCS, "CCS resa under 10 år"
  • Bengt Falemo, Länsstyrelsen Värmland
  • Cecilia Nyström, MSB

15:00 fika och mingel i utställningen

Dessutom underhållning av Tor och David.

Kontaktperson:

Emelie Hindersson, Centrumkoordinator
E-post: emelie.hindersson@kau.se
Tel: 054 - 700 1821
Mobil: 070-432 23 61

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.