2017-05-08 08:39Pressmeddelande

Quiz: Är du beredd om krisen kommer?

null

Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra? Nu kan du på ett lekfullt sätt kolla vilken beredskap du har för samhällskriser och samtidigt lära dig mer.

Karlstads universitet deltar i den nationella Krisberedskapsveckan för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation 8-14 maj med ett quiz: Är du beredd om krisen kommer?
Vi bjuder också in till Öppet hus i RiskLab, Karlstads universitet. Tisdag 9/5 kl 12:00-13:00, sal 21A259.

Quizet Är du beredd om krisen kommer? kommer att presenteras digitalt på webbplatsen www.criseit.org på måndag morgon den 8/5. Quizet har tagits fram inom projektet CriseIT och handlar om att utveckla verktyg, metod och utbildningsmaterial som stödjer virtuella krisövningar.

I RiskLab kommuniceras och visualiseras forskningsfrågor, om till exempel krisberedskap, på ett lättillgängligt och roligt sätt. Kom och testa våra pedagogiska verktyg som till exempel Floodville och Riskköping.

- Vi vill uppmärksamma vikten av bra förberedelser inför samhällskriser och göra det enkelt och lättillgängligt att öva och lära sig mer. I projektet CriseIT utvecklar vi digitala verktyg och metoder för detta, säger Emelie Hindersson, koordinator för Centrum för klimat och säkerhet och projektet CriseIT.

MSB har initierat kampanjen Krisberedskapsveckan som äger rum för första gången nu 8-14 maj 2017. Länsstyrelsen är ambassadör för kampanjen och i kalendariet nedan finns Värmlands regionala aktiviteter samlade.

Läs mer om aktiviteterna: 

www.criseit.org

www.kau.se/klimat-och-sakerhet

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/Krisberedskapsveckan.aspx

https://www.msb.se/krisberedskapsveckan

#krisberedskapsveckan

Kontaktperson:

Emelie Hindersson, Centrumkoordinator för Centrum för klimat och säkerhet

Telefon: 054- 700 18 21, 070-432 2361

Mejl: emelie.hindersson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.