2021-03-04 08:00Pressmeddelande

Projektformens negativa baksida inom biståndspolitiken

Bild på forskaren David ScottDavid Scott

Att organisera verksamheter i projektform är ett kännetecken för hur politiskt förändringsarbete bedrivs i dagens samhälle. David Scott, adjunkt i statsvetenskap vid Karlstads universitet, har i en ny avhandling undersökt hur projektet som organisationsform används i internationell biståndsverksamhet och vilka effekter det får för möjligheten att bedriva politiskt arbete.

- Mitt resultat visar att projektet som arbetsform är avpolitiserande, att det istället är en teknisk och byråkratisk process som inte lämnar något utrymme kvar för politik och ambitionen att förändra samhället. Det handlar istället om att uppfylla de byråkratiska kraven, förklarar David Scott.

Genom studier av biståndsorganisationer som genomförare, statliga myndigheter som finansiärer och privata konsultfirmor som experter, framträder en komplex bild av projektskapandet. Projektet som arbetsform innebär att biståndsverksamheten måste anpassas till en sedan tidigare förutbestämd form och att tid och ambitioner konsumeras upp av byråkratiska processer.

David Scott liknar projektet vid ett maskineri som speglar en form av samhällsstyrning, där effektivitet har blivit en dominerande princip. Inom projektmaskineriet läggs fokus på att uppfylla formens krav, såsom förväntningar på att använda standardiserade planeringsmodeller, bedömningskriterier, vetenskaplig expertis och administrativa stödsystem. Konsekvensen blir därför att när maskineriet arbetar så åsidosätts aktivism och politiskt arbete.

- Politiskt förändringsarbete är en svårförutsägbar verksamhet som är svår att anpassa till projektformens fasta och orubbliga format. Projektformen är dessutom inte unik för biståndsverksamhet och en vidare diskussion om hur denna organisationsform eventuellt hindrar politiskt arbete behövs, avslutar David Scott.

Avhandlingen "(Dis)assembling Development: Organizing Swedish Development Aid through Projectification" i DiVA.

Kontaktuppgifter:
David Scott
070-23 20 858
david.scott@kau.se

 


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.