2020-03-23 10:27Pressmeddelande

​Programmerbara nätverk möjliggör ökad flexibilitet utan prestandaförlust

null

Nya applikationer som självstyrande bilar, robotkirurgi och nästa generations automations- och tillverkningsteknologier ställer allt högre krav på både flexibilitet och kapacitet i datornätverk. Jonathan Vestin, nybliven doktor i datavetenskap har studerat hur programmerbara nätverk kan användas för att tillhandahålla den flexibilitet som krävs.

– Användningsområdena för Internet ökar hela tiden och nya applikationer som exempelvis självkörande bilar och robotkirurgi ställer nya krav på nätverks tillförlitlighet och hastighet, säger Jonathan Vestin. Samtidigt försöker man skapa ett Internet där trafik av olika slag ska kunna samexistera. Det kräver att man flexibelt kan prioritera kritisk trafik över vanlig trafik.

Programmerbara nätverk kan detaljstyra trafik
Programmerbara nätverk är en ny teknologi som innebär att man öppnar upp möjligheten för att ändra beteendet hos nätverksutrustningen genom små program. Dessa program kan användas för att detaljstyra hur trafik ska prioriteras, utifrån de krav som varje applikation har.

– Min forskning har fokuserat på hur programmerbara nätverk kan användas för att öka flexibiliteten både hos nätverk i automationsindustrin och i 5G-nätet. Målet var att se på vilket sätt man kunde öka flexibiliteten, och om man kunde göra detta utan att påverka nätverkets prestanda. Våra resultat ger en stark indikation på att detta är möjligt.

– Den största utmaningen har varit att programmerbara nätverk är en ny teknologi i konstant utveckling. Detta gör att man hela tiden måste hålla sig uppdaterad om nya tekniker och utrustning, så att man kan få ut de bästa möjliga resultaten.

Jonathan Vestin disputerade den 4 februari i datavetenskap. Här kan du ta del av avhandlingen SDN-Enabled Resiliency, Monitoring and Control in Computer Networks.

För mer information kontakta Jonathan Vestin på 0703168325.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.