2015-06-26 12:00Pressmeddelande

​Professor vid Karlstads universitet deltar som expert under Almedalsveckan

null

Simone Fischer Hübner, professor inom datavetenskap vid Karlstads universitet deltar som expert inom personlig säkerhet och integritet vid debatt om Big Data vid årets största politiska mötesplats, Almedalsveckan 2015.

Big Data – hur får vi använda våra data?

Under Almedalsveckan 2015 arrangerar Chalmers Tekniska Högskola en debatt på temat Big Data – hur får vi använda våra data?

Big Data kan innebära stor nytta för hela samhället. Bland annat för utveckling av nya tekniska lösningar eller till att skapa system för att bättre hantera vår tids stora utmaningar inom miljö, hälsa, ekonomi och välfärd.

Big Data är ett begrepp som syftar till att samla stora datamängder som sedan kan struktureras och analyseras. Resultaten av analysen kan sedan användas för att göra nytta men också för integritetskränkande aktiviteter. Detta innebär att det finns många frågetecken kring hur stora datamängder bör hanteras för att inte riskera individers grundläggande säkerhet och trygghet. Dessa frågetecken gör att både forskning och näringsliv ofta tvingas balansera på en tunn linje mellan nytta och integritet.

Under debatten diskuterar och problematiserar experter från näringslivet och forskningsvärlden juridiska perspektiv, tekniska lösningar, etiska forskningsriktlinjer samt acceptans och samsyn i samhället när det kommer till användandet av Big Data.

Simone Fischer Hübner är expert på IT-säkerhet och personlig integritet. Hon har skrivit flera böcker och artiklar i ämnet och är sedan 2014 medlem i Informationssäkerhetsrådet vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Simone är också en av två professorer som leder forskningsprofilen PriSec, Privacy and Security, på Datavetenskap vid Karlstads universitet. Hon deltar under debatten tillsammans med Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Markus Bylund, forskningsledare vid SICS, Swedish ICT, Staffan Truvé, Chief Technology Officer på Recorded Future och Brit Stakston, mediestrateg.

- Jag är tacksam för att Chalmers Tekniska Högskola arrangerar den här debatten under Almedalsveckan. Frågan kring Big Data och den personliga integriteten är mycket viktig. Jag hoppas att debatten gör att fler politiker och andra viktiga aktörer får upp ögonen för de här frågorna, säger Simone Fischer Hübner.

Debatten hålls den 1 juli klockan 12.00-13.00 på Campus Gotland, Sal E35.

För mer information kontakta: Simone Fischer Hübner, professor inom datavetenskap vid Karlstads universitet, tfn: 070-297 13 38

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.