2023-04-13 06:35Pressmeddelande

Prisad forskning om energieffektiv mjukpapperstillverkning

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelas priset ”Early Career Investigator Award” för sin forskning om energieffektivisering vid mjukpapperstillverkning. Priset delas ut av den vetenskapliga tidskriften BioResources vid North Carolina State University, USA.

- Artikeln, som jag tilldelats pris för, handlar om en nyutvecklad metod för att mäta en specifik del av avvattning av mjukpapper på labb, säger Björn Sjöstrand. Avvattning av pappersmassan är en energikrävande process vid all papperstillverkning. Jag tror resultaten kommer bidra till en mer energieffektiv produktion av premium-mjukpapper eftersom det nu går att genomföra genomfattande undersökningar i labbmiljö. Detta medför mer kunskap kring avvattningen utan att behöva testa i fullskala, vilket är både dyrt, tidskrävande och svårt.

Genomblåsningstorkning

Forskningen genomförs inom ett projekt kring genomblåsningstorkning av mjukpapper. Projektet är en samproduktion mellan Karlstads Universitet och företagen Valmet och Albany International. Forskningen ger djupare kunskap kring hur mjukpappersmaskiner och tillhörande beklädnader kan designas och optimeras gällande avvattning. 

- Jag gratulerar Björn, vars processtekniska forskning verkligen ligger i framkant och det är en stor inspiration för alla knutna till forskningsmiljön Pro2BE här på Karlstads universitet, säger Agne Swerin som är forskningsledare för Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi. Det påvisar dessutom mycket tydligt nyttan av ett nära samarbete med industriföretag så att grundläggande mekanismer kan klarläggas och testas i en industriellt relevant utrustning.

KK-finansierad forskning

Forskningsprojektet samfinansieras av Karlstads universitet, medverkande företag och KK-stiftelsen inom forskningsmiljön Pro2BE. KK-stiftelsens satsning har målsättningen att bidra till näringslivssamverkan som är av betydelse för miljöns vetenskapliga utveckling och genererar ny kunskap och ökad kompetens inom både företag och akademi.

För mera information kontakta Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, på tel 0761 014 843 eller bjorn.sjostrand@kau.se

Länk till artikeln: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/method-for-studying-water-removal-and-air-penetration-during-through-air-drying-of-tissue-in-laboratory-scale/Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap