2016-11-21 09:34Pressmeddelande

​Prestigefyllt uppdrag för Karlstads universitet

null

Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, har fått ett prestigefyllt forskningsuppdrag på europanivå. Hon har valts in som medlem av den rådgivande vetenskapliga kommittén inom det europeiska paraplyorganet för forskningsfinansiärer och forskningsutförare, Science Europe.

Utnämningen innebär att Simone Fischer Hübner framöver är med och påverkar strategier och riktlinjer för europeisk forskning.

- Genom den här positionen hoppas jag kunna påverka kommande forskningsstrategier, speciellt inom Europeiska kommissionen, säger Simone Fischer Hübner.

Strategisk rådgivning åt beslutsfattare inom EU
Science Europe är ett paraplyorgan för forskningsfinansiärer och forskningsutförare som jobbar med strategisk rådgivning åt beslutsfattare inom EU. Simone Fischer Hübner nominerades av Svenska Vetenskapsrådet och valdes sedan in av det europeiska forskarkollegiet. Den här positionen innebär stort ansvar då personen som innehar den representerar stora delar av forskningsvärlden och inte enbart det egna forskningsområdet eller universitetet.

En viktig strategisk fråga som Science Europe lyfter just nu är forskningens inverkan på lång och kort sikt. Idag är ofta kraven på forskning att påverkan och spridning ska ske direkt, men många gånger kommer detta långt senare, menar Simone Fischer Hübner.

- EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 och specifikt deras innovationsprojekt, är exempel där snabb påverkan och spridning är prioriterat framför fokus på excellent forskning, säger Simone Fischer Hübner.

Prestigefyllt uppdrag
Hennes erfarenhet av att koordinera EU-projekt och ett väletablerat internationellt nätverk är några av anledningarna till varför Simone Fischer Hübner valts in som medlem av den rådgivande vetenskapliga kommittén för Science Europe.

- Vi på Karlstad universitet är mycket stolta över att en av våra forskare har fått en sådan prestigefylld position, säger Eamonn Mcallion, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet. För vilken akademiker som helst är det här ett eftersträvansvärt uppdrag och för Simones del är det ett bevis på respekt och aktning från hennes forskarkollegor och forskarsamhället i stort.

För mer information kontakta Simone Fischer Hübner, telefon 070-297 13 38, mejl simone.fischer-huebner@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.