2024-03-27 07:48Pressmeddelande

Prestigefyllt anslag till forskare vid Karlstads universitet

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

Stephen De Lisle, biologiforskare vid Karlstads universitet, är en av de fyra mottagarna av Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, ett initiativ samordnat av sju forskningsfinansiärer för att stödja framstående forskare vid svenska lärosäten. Hans nya forskningsprojekt syftar till att avslöja hur utvecklingen av könen har påverkat den mångfald vi ser idag. 

Anslag från SFSG riktar sig till framstående unga forskare vid svenska lärosäten som erhållit högsta betyg på sin ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERCs begränsade budget. Anslaget till Stephen De Lisle vid Karlstads universitet är det första hittills till en forskare vid något av de nyare universiteten. 

– Det är oerhört glädjande att forskning vid Karlstads universitet hävdar sig så väl i den hårda konkurrens som råder internationellt, säger Jerker Moodysson, rektor vid Karlstads universitet. Stephen De Lisle’s banbrytande forskning inom evolutionär ekologi kan genom detta anslag fortsätta generera såväl vetenskapliga framsteg som nytta för samhället. KK-stiftelsens initiativ att gå med i SFSG och därmed möjliggöra detta projekt är mycket uppskattat av oss och helt i linje med vår ambition att arbeta med världsledande forskning.

– Genom styrelsens beslut att KK-stiftelsen går med i SFSG-samarbetet kommer vi bidra till att ge samma förutsättningar för unga forskare vid högskolor och nyare universitet som de som är aktiva vid övriga lärosäten har när det gäller finansieringen av Starting Grants-projekt. Vi är glada att kunna finansiera Stephen De Lisle vid Karlstads universitet som ska studera hur evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag och som berör livets ursprung och utveckling, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Skillnader mellan hanar och honor av samma art - så kallad “sexuell dimorfism” - utgör en betydande faktor för mångfalden i naturen.

– Vi har trots det inte en god förståelse för hur och om evolutionen av sexuell dimorfism påverkar bildandet av nya arter och utrotning, säger Stephen De Lisle. Faktum är att vi har motstridiga förutsägelser från de olika delområdena inom evolutionär genetik och samhällsekologi. Att förena denna lucka är avgörande för att förstå ursprunget till mångfald hos flercelliga djur.

För de flesta flercelliga organismer på jorden sker evolution genom urval och anpassning mellan två distinkta grupper: hanar och honor. Även om denna uppdelning är central vet vi mycket lite om hur och varför könsutvecklingen har påverkat diversifieringen, det vill säga mönster av arters uppkomst och utrotning. Detta beror delvis på att olika teorier och metoder har gett motstridiga svar.

För att besvara dessa frågor använder Stephen De Lisle en blandning av experimentella metoder, både i laboratoriet med bananflugor och genom fältstudier på salamandrar, för att utforska samspelet mellan naturligt och sexuellt urval. Dessa experiment syftar till att ge insikter i hur sexuell dimorfism påverkar arters interaktioner under tidiga stadier av artbildning. 

– Vi avser att använda jämförande analyser med nya omfattande databaser som täcker egenskaper hos flercelliga djur för att utvärdera sexuell dimorfisms påverkan på samtida populationsdynamik och dess långsiktiga betydelse för arters diversifiering, säger Stephen De Lisle.

Projektets syfte är att belysa den kritiska roll som utvecklingen av separata kön har spelat för mångfaldens utveckling. Stephen De Lisle ska undersöka hur könens evolutionära oberoende har lett till ökad mångfald genom att kolonisera nya livsmiljöer.

Kontakta Stephen De Lisle för mer information på e-post stephen.de.lisle@kau.se eller telefon 072-156 20 47


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer