2015-09-16 14:08Pressmeddelande

Pressträff i samband med Akademisk högtid

null

På fredag, den 18 september, firar Karlstads universitet Akademisk högtid. Vi installerar våra nya professorer och promoverar våra nya doktorer. Vi välkomnar också två hedersdoktorer från musikens och sagornas värld.

Forskning och spännande karriärer
Högtidsföreläsningarna och samtalet med våra hedersdoktorer kommer att hållas på Karlstad CCC. De blivande professorerna Anna Stigsdotter Neely och Lutz Eckstein som ska installeras, håller kortare föredrag om sin forskning inom ämnena psykologi respektive biologi. Högtidsföreläsningarna följs av ett samtal med årets hedersdoktorer: Inger Sandberg, barnboksförfattare och Sven-David Sandström, musikkompositör. Moderator är kommunikationschef Joachim Gustafsson.

Medierna är välkomna att närvara under högtidsföreläsningarna och samtalet.

Datum: Fredag den 18 september
Tid: kl 09.00-11.00
Plats: Solasalen på Karlstad CCC

Pressträff
I anslutning till högtidsföreläsningarna och samtalet bjuds media in till en pressträff med hedersdoktorerna och professorerna.

Datum: Fredag den 18 september
Tid: kl 11.00 cirka
Plats: Solasalen på Karlstad CCC

Akademisk högtidsceremoni
Ceremonin börjar kl.16.00 på Karlstads universitet. Universitetet förser medierna med en gruppbild efter ceremonin.

Datum: Fredag 18 september,
Tid: kl. 16.00-17.30 cirka.
Plats: Aula Magna, Karlstads universitet

Läs mer om årets professorer, doktorer och hedersdoktorer här.

För mer information kontakta gärna kommunikationschef
Joachim Gustafsson, 0734-614 214.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.