2016-06-27 08:30Pressmeddelande

Presskonferens Värmländska utmaningar

null

Presskonferens: Värmländska utmaningar

Hur ser värmlänningarna på livet och det samhälle de lever i? Hur är tillståndet i den värmländska skolan, vart flyttar värmlänningen och vilka flyttar hit? Hur är arbetsmarknaden, välfärden och servicen? Vilka politiska ideologier dominerar? Och hur ser värmlänningen på flyktingmottagandet i länet och i landet?

I "Värmländska utmaningar" redovisar 19 forskare från Karlstads och Göteborgs universitet, resultat utifrån den stora medborgarundersökningen i Värmland 2014. I 24 kapitel presenteras analyser inom områdena politik, ekonomi och samhälle samt kultur och medier. Huvudredaktörer är P O Norell, Karlstads universitet samt Lennart Nilsson, SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Boken är en uppföljning till "Värmländska landskap - politik, ekonomi, samhälle, kultur och medier" som kom ut 2012.  Vad har hänt sedan dess?

Ett särskilt fokus finns på det politiska Värmland: attityder till viktiga samhällsfenomen och politiska initiativ till exempel i regionfrågan, ideologisk orientering och politiskt deltagande. En särskild fördjupad studie görs av 2014 års val och dess konsekvenser för Värmland som politiskt system.

Välkommen till presskonferens torsdagen den 30 juni då några av forskarna gör nedslag i boken och presenterar sina resultat.

Tid: torsdag 30 juni kl.10.30 - ca 11.40

Plats: Lagerlöfsalen 1A 305, Karlstads universitet

Deltar gör:

  • PO Norell, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet
  • Lennart Nilsson, docent vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
  • Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstads universitet
  • Andreas Öjehag Pettersson, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
  • Anders Broman, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
  • Hans-Olof Gottfridsson, lektor i kulturgeografi, Karlstads universitet
  • Daniel Bergh, lektor i samhällskunskap och knuten till Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet

För mer information kontakta: PO Norell, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet, p.o.norell@kau.se, tel: 054-700 16 10 eller mobil: 076-838 57 79.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.