2018-01-22 14:45Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till Sveriges största matematikkonferens!

Under två intensiva konferensdagar arrangerar Karlstads universitet Matematikbiennalen, en konferens för lärare, pedagoger och matematikintresserade. 1 700 deltagare, föreläsare och utställare befinner sig på universitet den 25-26 januari och får en totalupplevelse av svensk skolmatematik.

- Konferensen är en viktig mötesplats och ett unikt tillfälle för lärare att utbyta erfarenheter, säger Anders Hedin, projektledare för Matematikbiennalen på Karlstads universitet. Deltagarna möter entusiaster och ansvariga på alla nivåer inom svensk skola och får ta del av utvecklingsarbete och forskning.

Deltagarna har innan de kommer till konferensen valt bland 200 föreläsningar och workshops för alla stadier, från förskola till högskola. Under dagarna kan de också ta del av Idéutställningen, där de får möjlighet att inspireras av andra pedagogers och lärares utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer.

Fem internationellt erkända föreläsare

Matematikbiennalen är en återkommande konferens som genomförs vartannat år i Sverige på olika platser. Ett av matematikbiennalens syften är att lära av varandra och inspireras, därför är också sex av föreläsarna speciellt inbjudna internationellt erkända forskare. De kommer från Kanada, Norge, Grekland, Sydkorea, USA och Finland.

Mer information:
Vi hälsar media välkomna under båda dagarna. Programmet finner du här. Om du vill gå in på ett eller flera specifika föreläsningspass går du till informationsdisken som du finner i hus ett, i aulafoajén. Där hämtar du ut en presskylt som du använder för att bli insläppt på föreläsningarna.

Kontakt:
Anders Hedin, projektledare, 072-245 92 93, a.hedin@kau.se
Helena Wassén, kommunikatör, 072-528 4052, helena.wassen@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.