2018-10-23 09:11Pressmeddelande

Pressinbjudan: Utökad skrivhandledning till studenter vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet har utökat sin skrivhandledning till studenter med 150 procent för att förbättra studenternas akademiska skrivande. Numera finns skrivhandledning i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

- Alla kan förbättra sitt akademiska skrivande. Man ska kunna ta hjälp var man än befinner sig, vilken nivå man än är på. Och det är smart att ta hjälp i tid, säger skrivhandledaren Louise Alvarsson.

Karlstads universitet har haft ett framgångsrikt koncept där studenter erbjuds individuell skrivhandledning, men jämfört med andra lärosäten har tillgången till skrivhandledning varit låg. Vid terminsstart utökades verksamheten med 150 procent och flera skrivhandledare har anställts, bland annat för att kunna ge skrivhandledning till studenter i engelska samt till dem med svenska som andraspråk.

Svårt för många
Beslutet att utöka verksamheten grundar sig i en rapport skriven av enhetschef Britt Ovlien-Säll och doktorand Camilla Grönvall, som skriver sin avhandling om hur studenter hanterar svårigheter och problem i sitt akademiska skrivande.

- Många studenter på högskola och universitet upplever akademiskt skrivande och läsande som svårt, säger Camilla Grönvall. Trots att studenternas efterfrågan och behov har ökat under 2000-talet, så har inte skrivhandledningens resurser ökat. Det gjorde att Karlstads universitet i en jämförelse 2017 var bland de sämsta lärosätena i Sverige på att erbjuda stöd i akademiskt skrivande.

All skrivhandledning erbjuds på campus i Karlstad, på Musikhögskolan Ingesund och på distans. I universitetsbiblioteket i Karlstad finns det sedan höstterminen en ny lokal för verksamheten, Skrivpunkten.

Datum och tid: Torsdagen den 25 oktober klockan 11.00
Plats: Lokalen Skrivpunkten, universitetsbiblioteket

Program
11.00 Biblioteksdirektör Jakob Harnesk inviger skrivhandledningen
11.15 Doktorand Camilla Grönvall berättar om sin avhandling om hur studenter hanterar svårigheter och problem i sitt akademiska skrivande
11.30 Mingel och fika, möjlighet att göra intervjuer och fota

Kontakt
Skrivhandledningen, skrivhandledare Louise Alvarsson, tfn: 073-052 02 59, louise.alvarsson@kau.se
Rapporten, doktorand Camilla Grönvall, tfn: 054-700 18 64, camilla.gronvall@kau.se 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.