2017-05-04 14:55Pressmeddelande

Pressinbjudan: Träffa Sara Svensson från det stängningshotade universitetet mitt i Europa

Sara Svensson som handleder studenter vid Karlstads universitet och som tidigare varit placerad vid Kau som gästforskare, forskar och undervisar nu på Central European University i Budapest. Premiärministern i Ungern, Viktor Orbán och hans parti Fidesz, vill stänga universitetet för att verksamheten upplevs hota stabiliteten i landet och regionen.

Sara Svensson ger också en lägesbeskrivning av demokratiutvecklingen i Östeuropa och Ungern.

Karlstads universitet bjuder med anledning av Sara Svenssons besök i Karlstad in till en pressträff.

Tid och plats: 8 maj klockan 13.00, Karlstads universitet, lokal, 1A 438
Du träffar: Sara Svensson, statsvetare och Åsa Bergenheim, rektor Karlstads universitet

Sara Svensson håller på kvällen samma dag en öppen föreläsning på Karlstads universitet med rubriken: Nedmonteringen av Ungerns demokrati och hur andra länder följer efter.
Den öppna föreläsningen äger rum 8 maj klockan 18.00 i Fryxellsalen på Karlstads universitet.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.