2023-04-26 07:39Pressmeddelande

Pressinbjudan: Tankesmedjan -från idé till succé

SELMA-studien.jpg

Vi på Karlstads universitet och Region Värmland vill bjuda in till vår kommande Tankesmedja, torsdag 27 april på Värmlands museum. Där kommer vi att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning.

Detta är en kreativ dag med givande möten som kommer att skapa möjligheter för dig att få en ökad förståelse av forskningens betydelse.

Under vårens Tankesmedja kommer vi att fokusera på SELMA-studien, som undersöker hur miljön i tidigt liv påverkar barns hälsa och utveckling. Vi kommer också att ta upp hur studien har kopplats ihop med experimentell forskning i cell- och djurmodeller i stora internationella samarbeten. Sådana samarbeten över vetenskapliga gränser innefattar mer än 50 partners i Europa, USA och Australien, vilket sätter Värmland på den internationella kartan med ständigt nya forskningsresultat. 

Vi hoppas att du vill vara med på denna unika dag där du kommer att få ta del av viktig forskning och en ökad förståelse för hur forskning kan bidra till en bättre hälsa för oss alla. Kom och upptäck SELMA – från idé till succé!

SELMA, från idé till succé!
- En unik studie om hur miljön under tidigt liv påverkar barns hälsa och utveckling.

Tid: 27 april 2023, kl.14-17

Plats: Värmlands museum

Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på fika

Program:

14.00 Bakgrund och översiktlig beskrivning av SELMA-studien. (CG Bornehag)

14.10 Korta glimtar med resultat från doktorandprojekt i SELMA.

 • Könsutveckling och lekbeteende hos barn. (Richelle Björvang, Fatih Özel)
 • Barns födelsevikt, tillväxt och kroppskonstitution, nutrition. (Katherine Svensson, Polina Lizunkova)
 • Barns kognitiva och beteendemässioga utveckling. (Marlene Stratmann, Maria Marinopoulou)
 • Luftvägssjukdom hos barn. (Anna-Sofia Preece, Huan Shu, Laura von Kobyletzki, Malin Knutz)

15.10 Mingel - fika och postersession.

15.40 Samarbete, tvärvetenskap och tur, nycklar till framgång. (Staffan Janson, CG Bornehag, Joëlle Rüegg)

 • Samarbetet mellan Kau och Region Värmland helt avgörande.
 • Innovativ modell för samarbete mellan miljöepidemiologi och experimentella studier.
 • Nationella och internationella samarbeten.
 • Erfarenheter och utmaningar.

16.30 Framtidsspaning. (CG Bornehag, Sverre Wikström, Joëlle Rüegg)

 • Nya metoder innebär att epidemiologin kan studera mer än associationer.
 • Genetik och epigenetik, nya möjligheter i SELMA.
 • SELMA som en infrastruktur för klinisk forskning.
 • Nya perspektiv, multidomänutfall, känsliga exponeringsfönster, epigenetiska klockor, mm.

Tankesmedjan är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland och syftet med dagen är att stärka den kliniska forskningen och bidra till forskning av hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvården.

Kontaktperson: 

Pia Hird Lundberg, administrativ samordnare Centrum för klinisk forskning och utbildning på Region Värmland.
Tfn 010-831 70 75
Epost pia.hirdlundberg@regionvarmland.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer